Woensdagmiddag Inloop-Midwinterbridge

 Steeds meer is er behoefte aan de mogelijkheid om 's middags te bridgen.Op woensdagmiddag is dat alleen mogelijk in Leeuwarden ,Workum en Sneek.De Bergumer Bridgeclub organiseert daarom in samenwerking met enkele andere bridgeclubs in de regio " Inloop midwinterbridge " op de volgende data:woensdagmiddag 6,13,20 en 27 november en 4 ,11en 18 december . Bij voldoende animo zal dit in januari en februari worden voortgezet.Je kunt je bij  "Yn 'e Mande" in Tytsjerk aan de zaal ( Noarderein 1,9255KC )aanmelden om 12.45.Het bridgen begint dan om ongeveer 13.00. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon.Alleen aanmelden is ook mogelijk .Wij proberen dan een paar samen te stellen .


Datum:06-11-2019 - 12:45
13-11-2019 - 12:45
20-11-2019 - 12:45
27-11-2019 - 12:45
04-12-2019 - 12:45
11-12-2019 - 12:45