Dupliceerprotocol

 

PROCTOCOL

Het dupliceren van spellen t.b.v.  Verenigingen, Denksportcentra en/of Wedstrijden in het District Dordrecht

Gedragscode:

Het dupliceren gebeurt door ten minste 1 persoon behorende tot de Wedstrijdleiding van Het District Dordrecht.

Van de gedupliceerde spellen zal geen print worden gemaakt voor het kennisnemen van de spelverdeling dan wel om zo het kennisnemen te vergemakkelijken.

De spelverdelingen zullen worden opgeslagen op een usb-stick.

De spelverdelingen zullen zo spoedig mogelijk ingelezen worden in de betreffende zitting waarvoor zij zijn gemaakt, zodat alleen iemand van de wedstrijdleiding met vigerende pincode bij de wedstrijden van de betreffende Vereniging of Het District de spelverdelingen in de Bridgemate kan oproepen voor de daarvoor bestemde doeleinden. DE spelverdelingen worden na het inlezen in de zitting niet op het scherm getoond.

De bij het dupliceren betrokken personen zijn daarmee niet van deelname aan betreffende wedstrijd uitgesloten. Van hen wordt wel verwacht dat zij een maximale inzet leveren de (specifieke) spelverdeling, van welk spel dan ook, niet tot zicht nemen en/of proberen te onthouden dan wel op enigerlei wijze in hun speluitvoering te betrekken.

Beschikbaarheid van de spellen:

Alle door District Dordrecht georganiseerde wedstrijden worden van gedupliceerde spellen voorzien op de hiervoor omschreven wijze.

Verder zullen die wedstrijden van gedupliceerde spellen worden voorzien die daarvoor door een Vereniging en/of enig Denksportcentrum uit het District Dordrecht worden aangemerkt en waarvoor een gekwalificeerd verzoek bij de Wedstrijdleiding van het District Dordrecht is ingediend.

Onder gekwalificeerd verzoek wordt in deze verstaan:
a.  het aantal lijnen
b.  het aantal spellen
c.  of alle lijnen wel of niet dezelfde spellen hebben.

Dit protocol is opgemaakt op 15 december 2017, goedgekeurd in de ALV van 20 april 2018 en vervangt enig hiervoor vastgesteld protocol.