Bestuursnieuws ............................ Datum ALV / Notulen ALV / Ledencongres NBB

 De eerstvolgende algemene ledenvergadering is op 13 april 2019 10uur in het DC Papendrecht

 Het eerstvolgende ledencongres van de NBB is 9 november 2019 te 's Hertogenbosch.