Bestuursnieuws ............................ Datum ALV / Notulen ALV / Ledencongres NBB

 De eerstvolgende algemene ledenvergadering is op 20 oktober 2018 om 10uur in het DC Papendrecht

 Het eerstvolgende ledencongres van de NBB is op 3 november 2018 op Papendal.