Bestuursnieuws ............................ Datum ALV / Notulen ALV / Ledencongres NBB

 

 De eerstvolgende algemene ledenvergadering is op 19 oktober 2019 10 uur in het DC Papendrecht

 

 Notulen van de algemene leden vergaderingen van het District Dordrecht

 

 Het eerstvolgende ledencongres van de NBB is 9 november 2019 te 's Hertogenbosch.