Koninklijke onderscheiding voor Pem Kubbe

 

Iedereen die bridget in Bridgedistrict Dordrecht kent hem wel : Pem Kubbe.

Is het niet als secretaris, dan wel als docent, wedstrijdleider, arbiter of gewoon luidruchtig tafelgenoot. Bridgedistrict Dordrecht heeft veel te danken aan Pem’s tomeloze enthousiasme. Inmiddels is Pem ook bekend in Huis ten Bosch.

 

 

I

 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd Pem Kubbe een Koninklijke onderscheiding toe te kennen. Het gaat om een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje  Nassau. 

Pem Kubbe zet zich al jarenlang in voor het Bridgedistrict Dordrecht. Eerst als secretaris, daarna een aantal jaren als DKL en sinds 2017 weer als secretaris. Maar Pem heeft natuurlijk geen onderscheiding gekregen voor alleen zijn niet aflatende inzet voor ons Bridgedistrict. Pem is ook zeer actief voor Stichting Denksport Papendrecht. Mede door zijn  bijdragen als initiatiefnemer maken inmiddels jaarlijks ongeveer 30.000 denksporters gebruik van Denksportcentrum Papendrecht. Ook Bridgedistrict Dordrecht heeft het DCP tot “thuishonk” verkozen. Naast districtsactiviteiten verzorgt Pem daar de zomeravondcompetitie en treedt hij op als wedstrijdleider. Als voorzitter van de evenementencommissie draagt Pem bij aan de oliebollen-, snert- en haringdrive en het Open Papendrechts kampioenschap. Verder was de Pem onder meer voorzitter van de Bond van Bridge Docenten. Naast zijn activiteiten voor Bridgedistrict Dordrecht en het Denksportcentrum zet hij zich ook nog in voor bridgevereniging De Overslag en Je Coupe. En Bridge Rondje Dordt is nog zo’n activiteit waar Pem zich tegenaan bemoeit. En als dat nog niet genoeg is : ook is Pem betrokken bij Stichting  Beeldenpark Drechtoevers en leidt hij als gids toeristen rond bij het Werelderfgoed Kinderdijk.

 

 

 

Wij feliciteren Pem van harte met deze waardevolle onderscheiding.

 

Zijn medebestuursleden van Bridgedistrict Dordrecht

Peter Grabau, voorzitter

Helga Naarding, penningmeester

Bert de Vries, DKL