Districtsactiviteiten afgelast

Het District heeft, op advies van de NBB, besloten alle activiteiten die in de periode tot 1 juni gepland staan, te annuleren.

Zodra er aanvullende informatie bekend is informeren wij u via deze site.