Spelregels Districtsparen

 

Nijmegen Reglementen- Spelregels Parencompetitie district Nijmegen  
 
 
   
Spelregels Parencompetitie district Nijmegen

Algemene bepalingen

 

 

 

1. Alle competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de NBB t.w.

- de internationale spelregels voor wedstrijdbridge 1997

- het competitie en wedstrijdreglement.

 

a) De stopregel is verplicht. Een paar mag de tegenstanders verzoeken niet te alerteren. Anders is alerteren verplicht.

 

2. Het lidmaatschap van de NBB is verplicht.

 

3. Elke speler is gerechtigd zich in te schrijven voor de klasse, waarop hij of zij a.d.h.v. het resultaat van het afgelopen seizoen aanspraak kan maken. De DKL zal aan de inschrijvingen voor de hoofdklasse zijn goedkeuring moeten geven.

 

4. Paren die afgelopen seizoen niet hebben deelgenomen, kunnen teruggrijpen naar een seizoen ervoor. Een verdiende plaats is twee jaar geldig.

 

5. In alle klassen behoort een paar twee systeemkaarten voor aanvang van een ronde op tafel te leggen.

 

6. Zogenaamde hoogst ongebruikelijke systemen en bruine sticker conventies zijn verboden. Bij twijfel raadpleegt u de wedstrijdsecretaris of de DKL. Ook kunt u op de website van het district onder “reglementen” de tekst dienaangaande lezen.

 

7. In de speelzaal wordt niet gerookt tot de uitslag bekend is gemaakt. Halverwege de zitting is er een rookpauze.

 

8. Voor spelen met een invaller is toestemming van de competitieleider verplicht. Een speler of paar spelend in een hogere klasse zijn niet gerechtigd in te vallen in de lagere klasse. Voorts mogen niet invallen spelers die naar mening van de DKL een kennelijke versterking betekenen. Een met een invaller spelend paar kan maximaal een zittingscore van 55% meenemen in de competitiestand.

 

9. a) Voor het wegblijven met voorafmelding en geldige reden, wordt een gemiddelde score van alle behaalde resultaten toegekend. Met een maximum van 52,5 %.

b) Een paar dat zonder geldige en tijdig aan het districtsbestuur medegedeelde reden van een zitting wegblijft, krijgt voor die zitting een score toegewezen, gelijk aan de laagste van de door dit paar behaalde en nog te behalen scores, maar niet meer dan 50 %. Bovendien wordt van de in een percentage uitgedrukte gemiddelde score die het paar over alle zittingen heeft behaald, 5 gedeeld door het aantal zittingen afgetrokken.

c) Indien een paar wegens een geldige en tijdig aan het districtsbestuur medegedeelde reden in de laatste zitting of in twee andere zittingen is weggebleven, wordt van de in een percentage uitgedrukte gemiddelde score die het paar over alle zittingen heeft behaald, 10 gedeeld door het aantal zittingen afgetrokken. Deze vermindering wordt slechts eenmaal toegepast.

 

10. Er wordt op tijd gespeeld. Een tafel behoort klaar te zijn met spelen en schrijven indien de zoemer voor het begin van de volgende ronde gaat (eerst gaat de zoemer die het einde van de ronde en het begin van de wisseltijd aankondigt). Is men de eerste keer over tijd, dan krijgt men een waarschuwing, iedere navolgende tijdsoverschrijding leidt tot een straf van 25% van de top van een spel.

a) Onder te laat komen wordt verstaan het niet op tijd aanwezig zijn van een of beide spelers van een paar aan het begin van een zitting. Komt een paar te laat, dan krijgt het voor de eerste 5 minuten een aansporing, voor de volgende 5 minuten een straf van 25% van de top van een spel, voor de volgende 5 minuten 50% van de top van een spel, en zo verder.

 

11. Regelingen voor promotie en degradatie zullen vóór de aanvang van de eerste zitting worden vastgesteld.

 

12. De dienstdoende wedstrijdleider dient te beschikken over protestformulieren, zodat hij een eventueel protest tegen een door hem genomen beslissing op de juiste wijze kan doorsturen naar de wedstrijdsecretaris. Een protest moet binnen 30 minuten na afloop van de wedstrijd bij de wedstrijdleider zijn ingediend. Het in behandeling nemen van protesten kost € 25,00.