Kalender Districtswedstrijden 2018-2019

                       
 
 
  NBB-districten-Nijmegen  
 
               
                 
                 
                 
                 
Wedstrijd- en cursuskalender 2018 – 2019              
Bridgedistrict Nijmegen als onderdeel van de Nederlandse Bridge Bond (NBB)      
                       
Algemeen                    
Er zijn bridgers die van mening zijn dat de districtscompetities vooral zijn bedoeld voor de sterkere     
clubspelers. Dat is een misvatting. Aan de districtscompetities kunnen spelers van elk niveau deelnemen.  
Qua aanbod is er ook dit seizoen voor elk wat wils, zowel voor de wedstrijdbridger als voor de meer recreatief  
ingestelde bridger.                  
Het voordeel van deelname aan de districtswedstrijden is dat u andere gezichten/andere paren tegenkomt,   
u een nieuwe uitdaging vindt, die het niveau van u en uw partner zeker ten goede zal komen.    
Er wordt serieus gebridged, maar voor gezelligheid is zeker plaats.          
Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de competitievormen, de data waarop deze wedstrijden  
worden gespeeld, de speellocaties en de kosten voor deelname.           
                       
Gemengde parencompetitie (GP). Start in september 2018.          
Aan deze competitie kunnen alleen combinaties dame  + heer  deelnemen.        
Deze competitie is niet in klassen ingedeeld. De winnaars kunnen desgewenst voor rekening van het district   
deelnemen aan de halve finale/finale in Utrecht.              
                       
Open parencompetitie (OP). Start in januari 2019.            
Aan deze competitie kunnen zowel  vrouwenparen, herenparen als gecombineerde paren deelnemen.    
Het aantal klassen waarin gespeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende paren.      
                       
Seniorenparencompetitie. Start in januari 2019.            
Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2017 60 jaar worden of ouder zijn deelnemen.    
Deze competitie wordt samen met het district Midden en Oost Gelderland georganiseerd en      
 is niet in klassen ingedeeld.                
                       
Viertallencompetitie. Start in september 2018.            
Een viertal bestaat uit minimaal vier (twee paren) en maximaal zes spelers en wordt door de eigen bridgeclub  
afgevaardigd. Het winnende 4-tal promoveert naar de regionale 2e divisie van de NBB.      
                       
Senioren Viertallencompetitie. November 2018.            
Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2017 60 jaar worden of ouder zijn deelnemen.    
Deze competitie wordt samen met het district Midden en Oost Gelderland georganiseerd en is niet in klassen  
ingedeeld.                    
Het winnende team kan desgewenst namens het district deelnemen aan de halve finale in Utrecht.    
N.B. De halve finales worden alleen gehouden als er voldoende deelnemers zijn. Is dit niet het geval    
dan wordt er volstaan met een finale.                
.                      
BasisVaardigheden Clubleider (BVC)              
De lesstof van de BVC is opgesplitst in twee modules. (bij voldoende deelnemers zijn er bijeenkomsten)  
a.  Basisvaardigheid Clubleiding Organiseren (BVC Org) zaterdagen 03/11, 10/11 en 17/11 (aanv. 13:30 uur) 
b.  Basisvaardigheid Clubleiding Arbitreren (BVC Arb) zaterdagen 29/09, 06/10 en 20/10 (aanv. 13:30 uur)
Deze twee modules vormen ook de voorbereiding op  de cursus Clubleider-B (CLB).      
                       
Cursus Clubleider-B (CLB)                
Bij voldoende deelname start deze op  15  december 2018, zie voor verdere data in het desbetreffende kader. Aanvang steeds 10.30 uur  
op bladzijde 2.                  
                       
Toekomstdrive                  
Toernooi voor beginnende bridgespelers. Cursisten die najaar 2018 of later starten.      
Nadere details volgen nog en worden bekend gemaakt via de bridgedocenten.        
                       
Inlichtingen                    
Inlichtingen over en eventuele opgave voor alle competities en cursussen:        
DKL.   Ben van Amsterdam                
E-mail:  bvanamsterdam@upcmail.nl                
Tel:     0487-514268               1/3  
                       
  Wedstrijdkalender     2018 - 2019          
  Gemengde Paren (4 x 1 zitting) Viertallen (5 á 9 zittingen) Senioren Viertallen (1 x 1 zitting)    
  data: vrijdagavond data: vrijdagavond datum: woensdag overdag    
  21 / 09 Nijmegen   28 / 09 Nijmegen   14 / 11 Arnhem      
  12 / 10 Nijmegen   05 / 10 Nijmegen            
  09 / 11 Nijmegen   26 / 10 Nijmegen            
  30 / 11 Nijmegen   02 / 11 Nijmegen            
        16 / 11 Nijmegen            
        23 / 11 Nijmegen            
        07 / 12 Nijmegen            
        14 / 12 Nijmegen (reserve) Deelname voor personen    
        11 / 01 Nijmegen (reserve) geboren in 1957 of eerder.    
  aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 09:45  uur    
  opgeven tot: 18 / 09 / 18 opgeven tot: 23 / 09 / 18 opgeven tot: 07 / 11 / 18    
                       
  Hoofdklasse Paren (6 x 1 zitting) 1e Klasse Paren (5 x 1 zitting) Senioren Paren (6 x 1 zitting)    
  data: vrijdagavond data: vrijdagavond data: woensdag overdag    
  18 / 01 Nijmegen   25 / 01 Nijmegen   23 / 01 Nijmegen      
  01 / 02 Nijmegen   08 / 02 Nijmegen   06 / 02 Nijmegen      
  15 / 02 Nijmegen   22 / 02 Nijmegen   20 / 02 Nijmegen      
  15 / 03 Nijmegen   22 / 03 Nijmegen   13 / 03 Nijmegen      
  29 / 03 Nijmegen   05 / 04 Nijmegen   20 / 03 Nijmegen      
  12 / 04 Nijmegen         10 / 04 Nijmegen      
                       
              Deelname voor personen    
              geboren in 1958 of eerder.    
  aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 12:30  uur    
  opgeven tot: 07 / 01 / 19 opgeven tot: 14 / 01 / 19 opgeven tot: 12 / 01 / 19    
                       
  Dames Parencompetitie Toekomstdrive (1 x 1 zitting) Vrijwilligersdrive (1 x 1 zitting)    
  data: zaterdagmiddag (Uitsluitend voor cursisten (voor alle structurele vrijwilligers    
  24 / 11 Arnhem   vanaf september 2017, die van de 30 verenigingen behorend    
  15 / 12 Arnhem   NIET in april 2018 hebben  tot het Bridgedistrict Nijmegen)    
  05 / 01 Arnhem   deelgenomen)            
  19 / 01 Arnhem                  
        Datum, aanvang en locatie 13 / 04 / 19      
        worden nader bepaald en Locatie wordt later bekend    
        bekend gemaakt.   gemaakt.      
                       
                       
  aanvangstijd: 13:30 aanvangstijd: 13:30 uur aanvangstijd: 13:30 uur    
  opgeven tot: 14 / 11 / 18 opgeven tot:   opgeven tot: 11 / 04 / 19    
                       
  Cursus CLB         Eaxamen      
  data: zaterdagochtend data: zaterdagochtend 18/05/19 Nijmegen      
  15 / 12 Nijmegen   23 / 02 Nijmegen 10.30          
  12 / 01 Nijmegen   16 / 03 Nijmegen 10.30          
  26 / 01 Nijmegen   06 / 04 Nijmegen 10.30          
  09 / 02 Nijmegen   04 / 05 Nijmegen 10.30          
  Adressen speellocaties:                
  Plaats   Naam gebouw Adres     Postcode Telefoon    
  Nijmegen Het Bridgehuis Dobbelmannweg  148   6531 KZ 024 - 3541254  
  Arnhem   De Denktank Sperwerstraat  59   6823 DK 06 - 15964839  
                    2/3  
                       
  Kosten bij deelname:                
  Activiteit     Kosten bij deelname:   Locatie      
  Gemengde Paren  1) €     16,00 per paar   Nijmegen      
  Hoofdklasse Paren   1) €     24,00 per paar   Nijmegen      
  1e Klasse Paren  1)   €     20,00 per paar   Nijmegen      
  Senioren Paren  1)   €     24,00 per paar   Nijmegen      
  Viertallen  2)   €     50,00 per team   Nijmegen      
  Senioren Viertallen  1) €     22,00  per team   Arnhem      
  Dames Parencompetitie  1) €     22,00  per paar   Arnhem      
  Cursus BasisVaardigheden €     20,00 tot maximaal €  50,00 per deelnemer, inclusief    
  Clubleider (BVC)  3)       cursusboek en examengeld.      
  CLB  3)     €     50,00 per deelnemer Nijmegen      
                       
1) aanmelding op eigen initiatief, kosten door deelnemers te voldoen op de eerste zitting .      
2) aanmelding uitsluitend via de vereniging, kosten worden bij door de vereniging via een nota betaald.    
3) aanmelding op eigen initiatief, kosten door deelnemers te voldoen op het eerste cursusmoment    
  of bij aanwijzigng vanuit de NBB.                
                       
                       
  Overige data:                  
  Datum:     Activiteit       Plaats      
  za 15 september 2018 Halve finale Gemengd Viertallen   Utrecht (NBB)    
  zo 16 september 2018 Finale Gemengd Viertallen   Utrecht (NBB)    
  za 13 oktober 2018   Districtsvergadering   Nijmegen      
  za 13 oktober 2018   Honneursdrive     Utrecht (NBB)    
  za 03 november 2018 Bridgecongres     Papendal Arnhem    
  zo 25 november 2018 NK Senioren Viertallen   Utrecht (NBB)    
  za/zo 09/10 februari 2019 Bondsklasse Vrouwen Paren   Utrecht (NBB)    
  ma t/m vr 11-15 maart 2019 Ruitenboerweek     Eigen vereniging    
  za 09 maart 2019   Halve finale Gemengd Paren   Utrecht (NBB)    
  zo 10 maart 2019   Finale Gemengde Paren   Utrecht (NBB)    
  zo 14 april 2019   Halve finale Ruitenboer   Nijmegen      
  za 11 mei 2019   NK Senioren Paren   Utrecht (NBB)    
  za 18 mei 2019   Examen CLB     Nijmegen      
  zo 19 mei 2019   Finale Ruitenboer     Utrecht (NBB)    
  za 25 mei 2019   Finale NBB-beker, HK-beker en Elffersbk. Utrecht (NBB)    
                       
                       
                       
                       
  Wij hopen dat u er dit seizoen (weer) bij zult zijn !            
                       
  Namens het districtsbestuur:                
  Kees Ermshaus Voorzitter   (024-6415123 , E-mail  keesermshaus@outlook.com)    
  Herman van den Bosch   Penningmeester          024-3661217        
  Willy Rutgers Secretaris   (024-3600254 , E-mail  willyrutgers@upcmail.nl)      
  Ben van Amsterdam DKL   (0487-514268 , E-mail  bvanamsterdam@upcmail.nl)    
  Ryks de Jong Opleidingscoördinator (024-3776667 , E-mail h.jong34@upcmail.nl)