Kalender Districtswedstrijden 2019-2020

 

 

Wedstrijd- en cursuskalender 2019 – 2020

               
Bridgedistrict Nijmegen als onderdeel van de Nederlandse Bridge Bond (NBB)      
                       
Algemeen                    
Er zijn bridgers die van mening zijn dat de districtscompetities vooral zijn bedoeld voor de sterkere     
clubspelers. Dat is een misvatting. Aan de districtscompetities kunnen spelers van elk niveau deelnemen.  
Qua aanbod is er ook dit seizoen voor elk wat wils, zowel voor de wedstrijdbridger als voor de meer recreatief  
ingestelde bridger.                  
Het voordeel van deelname aan de districtswedstrijden is dat u andere gezichten/andere paren tegenkomt,   
u een nieuwe uitdaging vindt, die het niveau van u en uw partner zeker ten goede zal komen.    
Er wordt serieus gebridged, maar voor gezelligheid is zeker plaats.          
Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de competitievormen, de data waarop deze wedstrijden  
worden gespeeld, de speellocaties en de kosten voor deelname.           
                       
Gemengde parencompetitie (GP). Start in september 2019.          
Aan deze competitie kunnen alleen combinaties dame  + heer  deelnemen.        
Deze competitie is niet in klassen ingedeeld. De winnaars kunnen desgewenst voor rekening van het district   
deelnemen aan de halve finale/finale in Utrecht.              
                       
Open parencompetitie (OP). Start in januari 2020.            
Aan deze competitie kunnen zowel  vrouwenparen, herenparen als gecombineerde paren deelnemen.    
Het aantal klassen waarin gespeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende paren.      
                       
Seniorenparencompetitie. Start in januari 2020.            
Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2018 60 jaar of ouder zijn deelnemen.      
Deze competitie wordt samen met het district Midden en Oost Gelderland georganiseerd en      
 is niet in klassen ingedeeld.                
                       
Viertallencompetitie. Start in september 2019.            
Een viertal bestaat uit minimaal vier (twee paren) en maximaal zes spelers en wordt door de eigen bridgeclub  
afgevaardigd. Het winnende 4-tal promoveert naar de regionale 2e divisie van de NBB.      
                       
Senioren Viertallencompetitie. November 2019.            
Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2018 60 jaar of ouder zijn deelnemen.      
Deze competitie wordt samen met het district Midden en Oost Gelderland georganiseerd en is niet in klassen  
ingedeeld.                    
Het winnende team kan desgewenst namens het district deelnemen aan de halve finale in Utrecht.    
N.B. De halve finales worden alleen gehouden als er voldoende deelnemers zijn. Is dit niet het geval    
dan wordt er volstaan met een finale.                
.                      
Toekomstdrive                  
Toernooi voor beginnende bridgespelers (cursus 2018) en cursisten 2019.        
Nadere details volgen nog en worden bekend gemaakt via de bridgedocenten.        
                       
Inlichtingen                    
Inlichtingen over en eventuele opgave voor alle competities en cursussen:        
DKL.   Ben van Amsterdam                
E-mail:  bvanamsterdam@upcmail.nl                
Tel:     0487-514268                  
                       
                       
  Wedstrijdkalender     2019 - 2020          
  Gemengde Paren (4 x 1 zitting) Viertallen (5 á 9 zittingen) Senioren Viertallen (1 x 1 zitting)    
  data: vrijdagavond data: vrijdagavond datum: woensdag overdag    
  20 / 09 Nijmegen   27 / 09 Nijmegen   13 / 11 Arnhem      
  11 / 10 Nijmegen   04 / 10 Nijmegen            
  08 / 11 Nijmegen   18 / 10 Nijmegen            
  29 / 11 Nijmegen   01 / 11 Nijmegen            
        15 / 11 Nijmegen   01 / 12 Finale Utrecht    
        22 / 11 Nijmegen            
        06 / 12 Nijmegen            
        13 / 12 Nijmegen (reserve) Deelname voor personen    
        10 / 01 Nijmegen (reserve) geboren in 1958 of eerder.    
  aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 09:45  uur    
  opgeven tot: 17 / 09 / 19 opgeven tot: 22 / 09 / 19 opgeven tot: 06 / 11 / 19    
                       
  Hoofdklasse Paren (6 x 1 zitting) 1e Klasse Paren (5 x 1 zitting) Senioren Paren (6 x 1 zitting)    
  data: vrijdagavond data: vrijdagavond data: woensdag overdag    
  17 / 01 Nijmegen   24 / 01 Nijmegen   22 / 01 Nijmegen      
  31 / 01 Nijmegen   07 / 02 Nijmegen   05 / 02 Nijmegen      
  14 / 02 Nijmegen   06 / 03 Nijmegen   19 / 02 Nijmegen      
  13 / 03 Nijmegen   20 / 03 Nijmegen   11 / 03 Nijmegen      
  27 / 03 Nijmegen   03 / 04 Nijmegen   25 / 03 Nijmegen      
  17 / 04 Nijmegen         08 / 04 Nijmegen      
                       
              Deelname voor personen    
              geboren in 1958 of eerder.    
  aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 12:30  uur    
  opgeven tot: 06 / 01 / 20 opgeven tot: 13 / 01 / 20 opgeven tot: 11 / 01 / 20    
                       
  Dames Parencompetitie Toekomstdrive (1 x 1 zitting) Vrijwilligersdrive (1 x 1 zitting)    
  data: zaterdagmiddag (Uitsluitend voor cursisten (voor alle structurele vrijwilligers    
  02 / 11 Arnhem   vanaf september 2018, die van de 30 verenigingen behorend    
  30 / 11 Arnhem   NIET in april 2019 hebben  tot het Bridgedistrict Nijmegen)    
  04 / 01 Arnhem   deelgenomen)            
  18 / 01 Arnhem                  
        05 / 04 / 20   18 / 04 / 20      
        Locatie wordt later bekend Locatie wordt later bekend    
        gemaakt.   gemaakt.      
                       
                       
  aanvangstijd: 13:30 aanvangstijd: 13:30 uur aanvangstijd: 13:30 uur    
  opgeven tot: 25 / 10 / 19                
                       
  Adressen speellocaties:                
  Plaats   Naam gebouw Adres     Postcode Telefoon    
  Nijmegen Het Bridgehuis Dobbelmannweg  148   6531 KZ 024 - 3541254  
  Arnhem   De Denktank Sperwerstraat  59   6823 DK 06 - 15964839  
                       
  Kosten bij deelname:                
  Activiteit     Kosten bij deelname:   Locatie      
  Gemengde Paren  1) €     16,00 per paar   Nijmegen      
  Hoofdklasse Paren   1) €     24,00 per paar   Nijmegen      
  1e Klasse Paren  1)   €     20,00 per paar   Nijmegen      
  Senioren Paren  1)   €     24,00 per paar   Nijmegen      
  Viertallen  2)   €     50,00 per team   Nijmegen      
  Senioren Viertallen  1) €     22,00  per team   Arnhem      
  Dames Parencompetitie  1) €     22,00  per paar   Arnhem      
                       
1) aanmelding op eigen initiatief, kosten door deelnemers te voldoen op de eerste zitting .      
2) aanmelding uitsluitend via de vereniging, kosten worden door de vereniging, na ontvangst nota, betaald.  
                       
  Overige data:                  
  Datum:     Activiteit       Plaats      
  za 05 oktober 2019   Halve finale Gemengd Viertallen   Utrecht (NBB)    
  zo 06 oktober 2019   Finale Gemengd Viertallen   Utrecht (NBB)    
  za 12 oktober 2019   Honneursdrive     Utrecht (NBB)    
  za 26 oktober 2019   Districtsvergadering   Nijmegen      
  za 09 november 2019 Bridgecongres     Papendal Arnhem    
  zo 01 december 2019 NK Senioren Viertallen   Utrecht (NBB)    
  za/zo 08/09 februari 2020 Bondsklasse Vrouwen Paren   Utrecht (NBB)    
  ma t/m vr 02-06 maart 2020 Ruitenboerweek     Eigen vereniging    
  za 07 maart 2020   Halve finale Gemengd Paren   Utrecht (NBB)    
  zo 08 maart 2020   Finale Gemengde Paren   Utrecht (NBB)    
  zo 29 maart 2020   Halve finale Ruitenboer   Nijmegen      
  zo 19 april 2020   Finale Ruitenboer     Utrecht (NBB)    
  za 16 mei 2020   Finale NBB-beker, HK-beker en Elffersbk. Utrecht (NBB)    
  zo 17 mei 2020   NK Senioren Paren   Utrecht (NBB)    
                       
  Wij hopen dat u er dit seizoen (weer) bij zult zijn !            
                       
  Namens het districtsbestuur:                
  Kees Ermshaus Voorzitter   (024-6415123 , E-mail  keesermshaus@outlook.com)    
      Clubondersteuning              
  Willy Rutgers Secretaris   (024-3600254 , E-mail  willyrutgers@upcmail.nl)      
  Herman van den Bosch  Penningmeester (024-3661217, E-mail herman.vandenbosch@kpnmail.nl)    
  Ben van Amsterdam DKL   (0487-514268 , E-mail  bvanamsterdam@upcmail.nl)    
  Ryks de Jong Opleidingscoördinator (024-3776667 , E-mail h.jong34@upcmail.nl)