Welkom op de website van

Bridgedistrict Nijmegen

 

 

Klik aan de linkerkant op de menu's om allerlei gegevens te bekijken. 

 

                  

                                                                                                                                                                                      Nieuwsbrief  25                                    februari  2020

 

 

 

Toekomstdrive zondag 5 april 2020

 

Zondag  5 april  2020 wordt de Toekomstdrive gehouden (in dorpshuis De Oase  aan de Graafseweg 570, 6603 CL  Alverna). Aanvang 13:30 uur, einde ongeveer 17:30 uur. De drive is bedoeld voor beginnende bridgers die net een cursus hebben gevolgd, maar ook voor oud-cursisten die dit seizoen (2019-2020) lid zijn geworden van een bridgevereniging. Wilt u de hiervoor in aanmerking komende personen op de hoogte brengen van deze drive ?

Het inschrijfgeld is  €  5,00 per paar (inclusief welkomstdrankje en hapjes). Inschrijven kan tot uiterlijk 25 maart a.s. bij Ryks de Jong of via de bridgedocent. 

 

Vrijwilligersdrive op 18 april 2020

 

De Vrijwilligersdrive vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 april. Locatie: dorpshuis 'de Oase' aan de Graafseweg 570, 6603 CL  Alverna. Aanvang 13:30 uur, einde ongeveer 17:30 uur.

Deelname is bedoeld voor alle structurele vrijwilligers binnen de vereniging van bestuur tot personen die de zaal inrichten, en is bovendien gratis ! Uiteraard vormen de vrijwilligers onderling een of meer paren,

eventueel in combinatie met een vrijwilliger van een andere bridgevereniging.

Inschrijven kan tot uiterlijk 11 april a.s. bij Willy Rutgers met opgave van de deelnemende paren en de vrijwilligersfunctie bij de vereniging.

 

Vacature Districtscompetitieleider (DKL)

 

Er heeft zich helaas nog niemand gemeld voor de functie van DKL.

De functie-inhoud bestaat o.a. uit het (bege)leiden van door het Bridgedistrict Nijmegen georganiseerde wedstrijden (tussen de 25 en 30 spelmomenten) op vrijdagavonden (plm 20) en woensdagmiddagen (6). Ook kan die functie met meerdere personen ingevuld worden.

Functie-eisen: Kennis van het NBB-rekenprogramma (4.3.0.9 en/of  3.1.44) en bij voorkeur in het bezit van het diploma Wedstrijdleider.

De vergoeding is € 50,-- per dagdeel/avond. Vanaf september 2020 is dat €  60,00 (inclusief eventuele reis- en verblijfkosten).

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Kees Ermshaus of Willy Rutgers. 

 

Jeugdbridge

 

Het bestuur wil graag de mogelijkheid onderzoeken om de jeugd (11 tot 16 jarigen) bridge te leren. Door verspreide belangstelling is het aantal belangstellenden vaak onvoldoende om in een ‘vrij’ uur op een school les te geven. Om te kunnen starten hebben we natuurlijk kandidaten nodig. Graag willen wij van u weten of er (klein)kinderen zijn die bridge willen leren. We willen graag weten wie er belangstelling hebben en op welk tijdstip (overdag) zij beschikbaar zijn. Bij voldoende belangstelling (minimaal 12 op hetzelfde moment) kan in overleg met (groot)ouders een centraal punt worden afgesproken waar de bridgeles kan worden gevolgd. Voor vragen kunt u terecht bij de leden van het districtsbestuur. Opgave van potentiële deelnemers bij Willy Rutgers of Herman van den Bosch.

Dupliceermachine

Tarieven gebruik dupliceermachine seizoen 2019-2020: bij aanlevering van uitklapbare boards  €  0,20 per spel (€  4,80 voor 24 spellen); bij huur van de boards € 0,30 per spel (€  7,20 voor 24 spellen). Contactpersoon: Walther Heijnen (tel. 06-49688099 / e-mail:  walther1112roos@gmail.com ).

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur van Bridgedistrict Nijmegen,

 

Kees Ermshaus               Voorzitter/Clubondersteuning  (024-6415123/keesermshaus@outlook.com)

Herman van den Bosch   Penningmeester                    (024-3661217/herman.vandenbosch@kpnmail.nl

Willy Rutgers                    Secretaris                                (024-3600254/willyrutgers@upcmail.nl)

Ryks de Jong                   Opleidingscoördinator              (024-3776667h.jong34@upcmail.nl