Welkom op de website van

Bridgedistrict Nijmegen

 

Onderwerp: FW: Afgelasting c.q. opschorting van alle districtswedstrijden Nijmegen

 

Aan alle deelnemers aan de districtswedstrijden Senioren Paren en Hoofdklasse Paren

 

Allen,

 

Heden bericht ontvangen van de NBB dat alle nog te spelen districtscompetitiewedstrijden voor dit seizoen (2019-2020)

worden geschrapt.

 

Voor wat het waard is, wordt binnen de WEKO nog nagedacht over het bepalen van eventuele eindstanden of het laten vervallen hiervan voor dit seizoen.

 

Zodra hier wat meer over bekend wordt zal ik jullie nader informeren.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bridgedistrict Nijmegen

Kees Ermmshaus, wnd. DKL (024-6415123)

 

 

 

Klik aan de linkerkant op de menu's om allerlei gegevens te bekijken. 

 

Van: Kees Ermshaus
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 19:31
Aan: andre.de.groot18@kpnmail.nl <andre.de.groot18@kpnmail.nl>
Onderwerp: Afgelasting c.q. opschorting van alle districtswedstrijden Nijmegen

 

Aan alle deelnemers aan de districtswedstrijden Hoofdklasse Paren en Senioren Paren.

 

Op grond van de berichtgeving van hedenmiddag en een adviesbrief vanuit de Nederlandse Bridge Bond heeft het bestuur van Bridgedistrict Nijmegen besloten alle districtsactiviteiten t/m dinsdag 31 maart as. af te gelasten, c.q. op te schorten.

Dit betekent dat de geplande Hoofdklasse Paren op vrijdag 13 maart en 27 maart NIET gespeeld worden en de Senioren Paren op 25 maart NIET doorgaat.

 

Wij verzoeken u, indien u invallers voor een of meer van de genoemde dagen heeft geregeld deze van dit bericht op de hoogte te brengen.

 

In overleg tussen districtsbestuur en Fred Grauwmans zal worden bekeken of er nog ruimte is om de gemiste zittingen alsnog in te halen, uiteraard afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en adviezen m.b.t. Covid-19.

 

De bedoeling is dat u als deelnemer daarover nader wordt geinformeerd.

 

Wij hopen u tot zover voldoende te hebben geinformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bridgedistrict Nijmegen

Kees Ermshaus, voorzitter (024-6415123)