Cursus Clubleider B (CLB)

Download bijlage:
CLB.pdf (90.82 KB)

De Districten Groningen, Friesland en Drenthe van de NBB organiseren vanaf januari a.s. gezamenlijk een CLB cursus.

Deze cursus is het vervolg op de modules BasisVaardigheden (BVC). De BridgeBond streeft naar tenminste één CLB-er per vereniging. Een CLB-er is in staat een viertallencompetitie te leiden en alle wedstrijdtechnische problemen op te lossen. De cursus is behoorlijk pittig; diegenen die moeite hadden met de BasisVaardigheden wordt geadviseerd niet aan deze cursus deel te nemen.

 

Toelatingseisen:      Een actief NBB-lidnummer en in het bezit zijn van beide certifcaten BVC of diploma CLA.

Locatie:                      Het Fries Congrescentrum Oprijlaan 3, Drachten

Cursusdatums:        31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 april en 16 mei 2019

Examendatum:        18 mei 2019

Aanvang:                  19:30 uur (een kwartier voor aanvang aanwezig zijn)

Docent:                      Ad van ’t Hoenderdal

Kosten:                      € 50 (indien alleen aan het examen wordt deelgenomen € 20) te voldoen 1 week voor de aanvang van de cursus op bankrekeningnummer: NL43 INGB 0003 6435 36 t.n.v. A.W. van 't Hoenderdal te Groningen

 

U kunt zich inschrijven voor deze cursus door hier te klikken.