Het lukt; we krijgen de jeugd in Drenthe aan het bridgen!

Op 10 november wordt er een kaderdag/workshop jeugdbridge in de Vredehorst in Hoogeveen (Zuidwoldigerweg 32) georganiseerd. Aanvang 13:15 uur.

 

U kunt zich opgeven door hier te klikken.

 

Het sinds ruim een jaar geleden gestarte project Jeugdbridge door District Drenthe in samenwerking met de bridgeclubs van het district verloopt zeer succesvol.

In Gieten, Beilen, Emmen, Assen en Hoogeveen worden nu bridgelessen op scholen gegeven en niet alleen de jeugd is enthousiast, maar de ouders c.q. grootouders worden ook besmet met dit enthousiasme. 

Maar zoals al veel mensen 2 jaar geleden kenbaar hebben gemaakt - hoe kunnen we helpen, wat moeten we doen en hoe doen we dat. Het succes dat we in zoveel scholen al bridge les geven kan alleen omdat zoveel clubleden bereid zijn te helpen. Zonder deze enthousiaste helpers is het niet mogelijk. De hulp moet uit de clubs komen. Daarom willen we graag van onze kant helpen om te laten zien, voor de mensen die al druk doende zijn, maar ook de mensen die nog twijfelen of ze wel willen helpen, hoe het werkt om de jeugd te leren bridgen.

10 november komen 2 ervaren leraren, Romano de Bock en Sam Spaargaren, in Hoogeveen in de Vredehorst een workshop geven, om ons te helpen met het les geven aan de jeugd.

Romano heeft de Power Point die bij de mini en jeugdbridge lessen helpen ontwikkelen en verbeteren en Sam probeert ons didactisch de kneepjes van het vak te leren. Bridgeles geven aan de jeugd is nu eenmaal anders dan we gewend zijn.

We nodigen voor deze workshop en training dan ook graag iedereen uit die met jeugdbridge wil helpen in welke vorm dan ook of het nu docenten, begeleiders die al bezig zijn, of die nog in actie gaan komen.

Dat er zelfs meer scholen gaan meedoen dan nu al actief gestart zijn, staat als een paal boven water omdat ook de scholen het belangrijk vinden en er tijd voor beschikbaar stellen (hHet scholen toernooi gaat dit jaar zeker gebeuren!).

 

Het programma is alsvolgt:

  1. welkom en opening van de kaderdag: 13:00 - 13:30 uur
  2. eerste deel workshop door Romano de Bock en Sam Spaargaren 13:30 - 14:30
  3. pauze 
  4. tweede deel workshop 15:00 - 16:00 uur
  5. Vragen en discussie 16:00 - 17:00 uur

Behoudens eigen consumpties zijn er verder geen kosten verbonden voor deelnemers aan de workshop.

 

U kunt zich opgeven door hier te klikken.