Aletta Jacobs Drive

Download bijlage:

District Drenthe organiseert in het kader van 100 jaar kiesrecht een drive speciaal voor vrouwen. De drive vindt plaats op vrijdagmiddag 29 november in het Wilhelmina Zalencentrum in Beilen (Wilhelminaplein 4, 9411 PC Beilen). Aanvang 13:30 uur.

Er worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld.

 

Kosten slechts € 5,-  per paar (te voldoen op bankrekening NL16 INGB 0005 0932 99 t.n.v. Bridgedistrict Drenthe).

Minimum aantal paren: 64.

 

Organisatie/wedstrijdleiding : Hans van Bruggen 06-22799482.

 

Klik hier om u aan te melden!

 

Na afloop zal gepeild worden of we nog 4 aansluitende Aletta Jacobs Drives toevoegen (“Aletta Jacobs Competitie”).