Workshops Spelpeilverbetering

Omdat de workshops de afgelopen jaren een groot succes waren organiseert het District Drenthe ook dit speelseizoen weer een volledig programma van 6 workshops.

 

Klik hier om u aan te melden.

 

In veel clubs blijkt interesse te zijn om bridgers, die in een club spelen, enthousiast te houden en goed en duurzaam in de club te laten integreren. Veel bridgers vragen en proberen hun spel te verbeteren, met andere woorden om na een basis cursus met meer biedgereedschap beter te gaan bridgen.

 

Om de clubs hierbij te ondersteunen organiseert het bestuur van het District Drenthe van de Bridge Bond weer een serie van 6 workshops, waarvan de deelnemers onder begeleiding van een bridgedocent nog eens extra en stevig kunnen trainen om een aantal belangrijke onderwerpen aan hun bied gereedschap toe te voegen. De workshops zijn bedoeld voor bridgers die op een club spelen, die al langer bridgen maar hun vaardigheden op het gebied van de basisstof willen opfrissen en verbeteren, maar natuurlijk is iedereen die geïnteresseerd is van harte welkom. Tijdens de workshops gaat u uitgebreid aan de slag met verschillende soorten oefenopdrachten en oefenspellen spelen om zo uw spelpeil te verhogen.

 

Naast het integreren van beginnende bridgers binnen de club is het ook van groot belang dat er binnen de club doorstroming plaats vindt in de richting van de A-lijn. Om de clubs ook hierbij te ondersteunen is het districtsbestuur voornemens dit seizoen tevens een serie workshops te organiseren met onderwerpen voor gevorderden.

Met bridge ben je nu eenmaal nooit uitgeleerd en er zijn teveel onderdelen die je nu eenmaal niet zelf kunt bedenken.

 

Hieronder een overzicht van de onderwerpen van de workshops. 

 

  1. Negatief doublet (12 oktober 2019)

  2. De strijd om de deelscore (2 november 2019 verplaatst naar 14 december!)

  3. Uitnemen (4 januari 2020)

  4. De gevaarlijke hand (1 februari 2020)

  5. Safety plays (14 maart 2020)

  6. De ingooi (18 april 2020)

 

Locatie: Zalencentrum Wilhelmina Wilhelminaplein 4, 9411 PC Beilen

Aanvangstijdstip: 9:30 uur

Eindtijdstip: ca. 12:00 uur

Om de drempel voor deelname laag te houden beperken we de kosten tot € 7,50 per persoon per workshop.

 

Klik hier om u aan te melden.

 

Wanneer u zich opgegeven hebt verzoeken wij u vriendelijk het verschuldige bedrag uiterlijk 10 oktober a.s. naar ons bankrekening nummer NL16 INGB 0005 0932 99 t.n.v. Bridgedistrict Drenthe over te schrijven.

 

De workshops zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van clubs die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond.

 

 

Coby Wichers

Onderwijsadviseur District Drenthe van de BridgeBond