Viertallen Algemene informatie

District Drenthe organiseert ook dit jaar weer de reguliere viertallen competitie voor clubteams op de woensdagavonden. Daarnaast bestaat dit seizoen de mogelijkheid deel te nemen aan een viertallen competitie op woensdagmiddagen. Deelname voor deze competitie staat open voor leden van clubs uit ons district (het hoeven geen clubteams te zijn!).

 

 1. Woensdagavond

  1. Locaties: “Onder de Linden” Brink 4 Vries, “Stationskoffiehuis” Stationsstraat 14 Rolde en Brinkenhoes Mantingerbrink 140 Emmen.
  2. Data: 23 oktober 2019, 6 november 2019, 20 november, 18 december 2019, 22  januari 2020, 12 februari 2020 en 11 maart 2020.
  3. Aanvang: 19:30 uur (15 minuten voor aanvang aanwezig zijn).
  4. Aantal spellen: 28.
  5. De Hoofdklasse speelt met gedupliceerde spellen, in de andere klassen worden de spellen geschud.
 2. Woensdagmiddag
  1. Locatie: Zalencentrum Wilhelmina, Wilhelminaplein 4 Beilen.
  2. Data: 30 oktober 2019, 4 december 2019, 15  januari 2020, 26 februari 2020 en 4 maart 2020.
  3. Aanvang: 13:30 uur (15 minuten voor aanvang aanwezig zijn).
  4. Aantal spellen: 24.
  5. Aanwezigheid is verplicht op deze woensdagmiddagen (men dient zelf voor vervanging te zorgen).

 

De inschrijving voor de woensdagavonden vindt plaats door de clubs (clubleden moeten zich uiterlijk 12 oktober 2019 melden bij het secretariaat van hun club!). De clubsecretarissen geven de teams op bij Gerard van Ouwendorp. De kosten voor elk viertalteam bedraagt € 20,- (voor de hoofdklassen € 30,-, i.v.m. dupliceerkosten) en moeten door de clubs bij inschrijving betaald worden (te voldoen op bankrekening NL16 INGB 0005 0932 99 t.n.v. Bridgedistrict Drenthe).

 

De inschrijving voor de woensdagmiddagen vindt plaats door de captains rechtstreeks bij Gerard van Ouwendorp (uiterlijk 12 oktober 2019). De kosten voor elk viertalteam bedraagt € 20,- en moet door het betreffende viertal (captain) bij inschrijving betaald worden (te voldoen op bankrekening NL16 INGB 0005 0932 99 t.n.v. Bridgedistrict Drenthe).

 

De definitieve indeling en het bepalen van de speelgelegenheden kan uiteraard pas plaatsvinden nadat alle aanmeldingen binnen zijn. Na 15 oktober a.s. kunt u  de indeling en de speellocatie vinden op onze website www.nbbclubsites.nl/district/13.

 

Organisatie/wedstrijdleiding en nadere informatie: Gerard van Ouwendorp 06-39689201, e-mailadres: noriko.gerard@gmail.com

 

Aanmelden uitsluitend via een e-mail aan Gerard van Ouwendorp.