Wietze de Vries nieuwe penningmeester

Door de Algemene Ledenvergadering van 9 maart is de benoeming van Wietze de Vries als opvolger van Anje Smit al goedgelkeurd. Vandaag gaat hij nu echt voor het district aan het werk na het tekenen van het Proces-verbaal van Overdracht. Dit gebeurde allemaal onder toezicht van onze voorzitter die Anje (nogmaals) bedankte voor haar 5 jaar lange inzet voor het District Drenthe en Wietze veel succes als penningmeester toe wenste.