Welkom op de website van District Drenthe van de BridgeBond.

Door de Algemene Ledenvergadering van 9 maart is de benoeming van Wietze de Vries als opvolger van Anje Smit al goedgelkeurd. Vandaag gaat hij nu echt voor het district aan het werk na het tekenen...

Harm Everts en Rieks Mulder gaan op het hoogst landelijke bridgeniveau spelen door promotie van de 1e divisie naar de Meesterklasse. Voor uitslag 1e divisie...

 Met precies 36 viertalteams (=144 bridgers) is er op woensdag 3 april gestreden in Ureterp om het kampioenscap van Noord-Nederland (de bridgedistricten Friesland, Groningen en Drenthe). Het...