Welkom op de website van District Drenthe van de BridgeBond.

Zaterdag vond de jaarlijkse Toekomstdrive plaats in het District Drenthe. In café Veninga was het een heerlijk ontspannen drive, waarbij nieuwe bridgers voor het eerst een echte drive speelden. ...

Door de Algemene Ledenvergadering van 9 maart is de benoeming van Wietze de Vries als opvolger van Anje Smit al goedgelkeurd. Vandaag gaat hij nu echt voor het district aan het werk na het tekenen...

Harm Everts en Rieks Mulder gaan op het hoogst landelijke bridgeniveau spelen door promotie van de 1e divisie naar de Meesterklasse. Voor uitslag 1e divisie...