Welkom op de website van district Drenthe. 

 

De bridgeclubs in Drenthe slaan de handen ineen om, onder auspiciën van het District Drenthe van de Nederlandse Bridgebond, de jeugd in Drenthe te leren bridgen.

 

We zien...

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2017 van het district Drenthe nam Dick Rövenkamp afscheid als bestuurslid. Hij heeft zich 10 jaar ingezet voor de bridgesport in...

 Overzicht van clubs die in bridgedistrict Drenthe zomerbridge organiseren.