ALV

In dit deel worden de stukken m.b.t. de ALV van de distict vastgelegd