Programma ALV/besturendag 14-9-2019
Geplaatst op 24-11-2018

Het district organiseert een besturendag tegelijk met de ALV op zaterdag 14 september 2019 in het Multi Functionele Centrum (MFC) te Engelbert. Het programma omvat naast de formele ALV ook en workshop over het Vinden/Binden/Behouden van vrijwilligers; bestuurden, commissies en clubleiders.

 

Programma ALV/Besturen-dag op 14-09-2019

Locatie: MFC Engelbert, Woldjerspoorweg 5a

9723 ER Engelbert; telefoon: 050-5496355

 

10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.30 – 11.30 uur: Workshop ‘Vinden en Binden’ over de problemen om vrijwilligers te werven voor allerlei functies.

11.30 – 12.30 uur: Algemene Leden Vergadering

12.30 – 13.30 uur: Lunch, aangeboden door het districtsbestuur

13.30 – 15.30 uur: bridgen

15.30 uur: Einde

 

Workshop ‘Vinden en Binden’:

  • 10.30 – 10.45 uur: inleiding door de voorzitter

  • 10.45 – 11.i5 uur: discussie in groepjes

  • 11.45 – 11.30 uur: afrondende conclusies

 

Agenda Algemene Leden Vergadering district Groningen NBB (V2)

 

Opening door voorzitter
Vaststellen en/of wijzigingen agendapunten
Notulen van vorige ALV op 15-09-2018
Mededelingen voorzitter
Ingekomen stukken: informatiebericht van de NBB met de titel ‘Denken en Doen’.
Bestuurssamenstelling: voorzitter en penningmeester zijn aftredend. Beiden hebben te kennen gegeven aan te willen blijven. Nettie Hulstein heeft de functies van vicevoorzitter en clubadviseur gekregen.
Jaarverslag 2018-2019
Financieel jaaroverzicht 2018-2019
Begroting 2019-2020
10 Kascommissie
11 Benoeming kascommissieleden
12 Competities en district-wedstrijden
13 Spelpeil Ontwikkeling
14 Rondvraag
15 Vaststellen nieuwe datum voor de ALV 2020

 

 

Stukken ALV

Voorlopige notulen 2018

Denken en Doen memo

Jaarverslag 2018/2019

Begroting 2019-2020

Inkomsten/uitgaven 2018-2019