CLB cursus voorjaar 2019 in Drachten
Geplaatst op 21-10-2018

De Districten Groningen, Friesland en Drenthe van de NBB organiseren vanaf januari a.s. gezamenlijk een CLB cursus.
Deze cursus is het vervolg op de modules BasisVaardigheden (BVC). De BridgeBond streeft naar tenminste één CLB-er per vereniging. Een CLB-er is in staat een viertallencompetitie te leiden en alle wedstrijdtechnische problemen op te lossen. De cursus is behoorlijk pittig; diegenen die moeite hadden met de BasisVaardigheden wordt geadviseerd niet aan deze cursus deel te nemen.

 

Zie de flyer