REGLEMENT VIERTALLENCOMPETITIE 2019-2020

Districtsviertallencompetitie 2019-2020

 

Data

De districtscompetitie wordt gespeeld centraal in de Caumerbron op woensdag om 20.00 uur :

 8, 15, 22 en 29 Januari 2020 en 5, 12 en 19 Februari 2020. De eerste klasse B speelt niet op 15 en 22 Februari.

 

Speelgelegenheid:

B.C. Coriovallum

 

Caumerbron                  Corisbergweg 197 , Heerlen                        045 - 541 80 57

 

 

Algemene Bepalingen

 

 1. De competitie wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge 2017, het Competitiereglement uitgave 2017 en Wedstrijdreglement uitgave 2017 en de hieronder vermelde aanvullende bepalingen.
 2. Voor het invallen van spelers is het bestuur van de betreffende vereniging verantwoordelijk. Dat bestuur kan in geval van twijfel, of als het bestuur dispensatie van bovenstaande reglementen wenst, de competitieleiding raadplegen.
 3. De competitieleiding toetst op grond van klachten achteraf of een invaller gerechtigd was en legt dan eventuele straffen op. Een wedstrijd met een ongerechtige invaller wordt ongeldig verklaard en het hiervoor verantwoordelijke team zal beboet worden met een straf van maximaal 12 WP’s op hun totaal in deze competitie behaalde WP’s. De wedstrijd wordt niet overgespeeld. Het resultaat wordt door het districtsbestuur kunstmatig vastgesteld. 
 4. Alerteren is in alle klassen verplicht. Voor een toelichting van de alerteerregeling zie de website www.bridge.nl
 5. Bij onregelmatigheden is men verplicht de wedstrijdleider te raadplegen.
 6. Alle door het district vastgestelde wedstrijden beginnen om 20.00 uur. Een viertal waarvan minstens één speler 5 tot 10 minuten te laat aan tafel verschijnt, wordt automatisch bestraft met 1 WP. Voor elke volgende 5 minuten dat minstens één speler te laat aan tafel verschijnt wordt de straf verhoogd met 1/2 WP (zie WR artikel 23).
 7. In alle klassen worden per wedstrijd 24 spellen gespeeld. De wedstrijd moet om 23:15 beëindigd te zijn. Voor een tijdsoverschrijding van meer dan 5 minuten worden beide of één van beide teams bestraft met 1/2 WP per 5 minuten overschrijding, te beginnen met 1 WP (zie verder WR artikel 23)
 8. Een wedstrijd mag om dringende redenen - na overleg van beide teams – en na goedkeuring door de DKL worden uitgesteld tot uiterlijk zaterdag in de week waarin de wedstrijd gespeeld moet worden.
 9. De laatste wedstrijd mag alleen op de vastgestelde dag gespeeld worden (voorspelen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de DCL en uitstellen mag niet).
 10. Indien een wedstrijd in het geheel niet wordt gespeeld, degradeert het hiervoor verantwoordelijke team. Tevens vervallen alle resultaten van dit team.
 11. Hoogst ongebruikelijke methoden en bruine stikker conventies zijn in alle klasse niet toegestaan.
 12. Het gebruik van twee volledig ingevulde en door de N.B.B. goedgekeurde systeemkaarten is verplicht, terwijl beide spelers van een paar volledig hetzelfde systeem dienen te spelen. De systeemkaarten moeten ongevraagd voor aanvang van de wedstrijd aan de tegenstander overhandigd worden.
 13. Indien een viertal geen wedstrijd hoeft te spelen, omdat er in de poule een oneven aantal viertallen is, krijgt dat viertal voor deze ‘bye’ 12 WP. Indien in deze poule een onvolledige competitie wordt gespeeld, wordt deze bye achteraf vervangen door het werkelijk behaalde gemiddelde aantal W.P.
 14. Het bij zich hebben van geluid producerende apparaten tijdens de wedstrijd is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van de wedstrijdleider. Iedere keer dat een apparaat, waarvoor geen toestemming is verkregen geluid maakt is een overtreding. Ook iedere vorm van telecommunicatie tijdens de wedstrijd is een overtreding. Een team dat één van deze regels overtreedt krijgt een automatische straf van 1 WP.

 

Competitieleiding

De competitieleiding berust bij Piet Zinken, hij is tevens hoofdwedstrijdleider.

Bezwaren tegen vermeend onterecht invallen moeten hem binnen een termijn van twee weken na de betreffende wedstrijd telefonisch of via e-mail gemeld worden.

 

Inschrijven

Inschrijven gebeurt via de inschrijfmodule van de NBB.

Bij viertallen gebeurt dit op clubniveau, dus door een clubfunctionaris.

De clubs zijn dan ook verantwoordelijk voor de inschrijvingen.

 

Via bijgaande link: https://www.bridge.nl/groepen/Wedstrijdzaken/1011/Instructie_inschrijfmodule_MijnNBB.pdf

vindt u een handleiding voor de inschrijvingsprocedure.

U vindt deze handleiding ook op de disctricts website onder het kopje Districtscompetities.

De rechten per club, behaald in de vorige competitieronde, zijn in de module verwerkt zodat u kunt zien welke rechten u heeft voor b.v. de hoofdklasse, eerste klasse etc.

Mocht het inschrijven probleem geven, neem dan contact op met DKL.

 

Protesten

Alle protesten moeten schriftelijk, gebruikmakend van het protestformulier, worden ingediend bij de D.K.L. van het district, Piet Zinken Heimansstraat 10 6285AM Epen, onder gelijktijdige betaling van €20,- aan de betrokken arbiter.

Een protest formulier vindt u op : https://www.nbbclubsites.nl/district/11/pagina/882974

 

Promotie en Degradatie

Indien twee of meer teams gelijk eindigen op een plaats, waar promotie, degradatie in het geding is, wordt geen beslissingswedstrijd gespeeld maar beslist

 1. de uitslag in Imp’s van de onderlinge wedstrijd(en),
 2. het Imp-saldo
 3. de weerstandspunten
 4. het imp-quotiënt

 

Hoofdklasse

In de hoofdklasse wordt in twee groepen van 7 teams gespeeld.

Na afloop van de competitie moeten de beide nummers 1 in een extra wedstrijd de uiteindelijke kampioen en promovendus naar de Tweede Divisie bepalen. Op zaterdag 29 februari 2020 wordt de kampioenswedstrijd gespeeld. Deelname aan deze wedstrijd is verplicht.

 

De promotieplaats wordt ingenomen door een team van Limburgia. Bij terugkeer van een team uit de tweede divisie wordt de hoofdklasse plaats ingenomen door de club die de laatste kampioen uit de hoofdklasse leverde. Er degraderen net zoveel teams als nodig om de groep op 16 teams te houden. Indien nodig zal er op 29 Februari een beslissingswedstrijd worden gespeeld.

 

Eerste klasse

In de eerste klasse wordt gespeeld in twee groepen, een groep van 7 teams en een groep van 6 teams. .

De nummers 1 promoveren naar de hoofdklasse.

Op zaterdag 29 februari 2020 wordt een kampioenswedstrijd gespeeld tussen de twee op de eerste plaats geeindigde teams in de pools. Deelname aan deze wedstrijd is verplicht, bij niet deelnemen volgt er geen promotie naar de hoofdklasse plaats..

 

De kampioenswedstrijden worden gespeeld op 29 Februari 2020 om 13.30 uur in De Rode Beuk, Kloosterstraat 131, 6369 AB  Simpelveld

 

Inleveren  van de uitslagen

De uitslagen zullen berekend worden via het NBB rekenprogramma met het gebruik van bridgemates.

 

Attentie:

 

In het geval van een vijf-zestal of van een of meerdere invallers dienen altijd de namen en lidnummers van de spelers die de woensdag spelen voor het weekend aan de DKL te worden gemaild.

 

De uitslag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de uitslagensite van het district: http://www.nbbclubsites.nl/district/11/uitslagen.

 

Meesterpunten

Aan bijna alle deelnemers die voor de competitie zijn ingeschreven en meer dan de helft van de wedstrijden hebben gespeeld worden automatisch meesterpunten toegekend volgens de geldende tabellen. Na afloop van de competitie worden deze meesterpunten bij de uitslag gepubliceerd.

 

Centraal spelen.

Dit jaar wordt de competitie wederom centraal gespeeld op een locatie: De Caumerbron in Heerlen.

De captain van het thuisspelende team ontvangt aan het begin van avond de loopbriefjes.

 

De spellen zijn gedupliceerd, dus niet wassen