Reglement Districts Open Parencompetitie 2019 - 2020

Districts Open Parencompetitie reglement 2019-2020

 

Hoofdklasse en 1ste klasse

Waar: Caumerbron, Corisbergweg 197, Heerlen 045 - 541 80 57

 

Wanneer: 18-9, 25-9, 2-10, 9-10, 23-10 en 30-10 2018.

Woensdagavond 20.00 uur.

Wedstrijdleider: Piet Zinken 0653968162

Protesten
Alle protesten moeten schriftelijk worden ingediend bij de DKL van het district, Piet Zinken Heimansstraat 10 6285AM Epen, onder gelijktijdige betaling van €20,-.

De wedstrijdleider kan u voorzien van een protestformulier of kijk op: https://www.nbbclubsites.nl/district/11/pagina/943346

Protestreglement van het district: https://www.nbbclubsites.nl/district/11/pagina/882974

Algemene bepalingen
• Er wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge, het wedstrijdreglement en het competitiereglement alles volgens laatste uitgave (zie www.bridge.nl).

• In de hoofd- en eerste klasse worden de aanvullende bepalingen van de 2e divisie paren gehanteerd. Dat betekent o.a., dat paren elke avond verplicht aanwezig dienen te zijn. Indien een paar niet aanwezig kan zijn, moet het zelf voor invallers te zorgen. Voor invallen moet in ieder geval vooraf toestemming gevraagd worden aan de wedstrijdleider en/of DKL.

• Het gebruik van twee volledig ingevulde - door de N.B.B. goedgekeurde - systeemkaarten, is in alle klassen verplicht, terwijl beide partners van een paar volledig hetzelfde systeem dienen te spelen. Bij aanvang van een ronde moeten systeemkaarten ongevraagd op tafel gelegd worden. De volgende systeemkaarten zijn toegestaan: “grote” systeemkaart en verder TAS, Interpolis of sterk daarop lijkende systeemkaarten.

• In alle klassen is het tijdens de zitting niet toegestaan te roken in de speelzaal.

• Bruine Sticker conventies en HOM zijn verboden. Raadpleeg de wedstrijdleider bij twijfel.

• Het bij zich hebben van geluid producerende apparaten (zoals mobiele telefoons) tijdens de wedstrijd is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van de wedstrijdleider. Iedere keer dat een apparaat, waarvoor geen toestemming is verkregen geluid maakt is een overtreding. Ook iedere vorm van telecommunicatie tijdens de wedstrijd is een overtreding. Een paar dat een van deze regels overtreedt krijgt de eerste keer een waarschuwing. Iedere volgende overtreding levert een automatische straf van 25% van de top van een spel op. Bij herhaalde overtreding kan een speler verwijderd worden.

• In alle klassen is het gebruik van de stopregel en alerteren verplicht. Zie voor een toelichting op de alerteerverplichting de uitgave van de NBB september 2009.

• Het tempo bedraagt 8 minuten per spel, inclusief het wisselen.

• Indien een paar voor promotie in aanmerking komt, promoveert het ook. Om met name voor promotie naar de Tweede Divisie eventueel dispensatie van deze regeling te kunnen krijgen, moet men vóór de eerste wedstrijd schriftelijk een met redenen omkleed verzoek indienen bij de DKL.De definitieve deelnemerslijst wordt gepubliceerd op de website van het district:

Promotie en Degradatie

Hoofdklasse: Promotie 1, Degradatie 2.

Eerste klasse: Promotie 3.

Tweede klasse Heerlen: Promotie 3.

Meesterpunten
Aan alle werkelijke deelnemers (dus ook invallers) worden per zitting meesterpunten toegekend volgens de gebruikelijke manier. Het aantal meesterpunten wordt bij de officiële uitslag op de site http://www.nbbclubsites.nl/district/11/uitslagen vermeld.

Kosten van Inschrijving
Het inschrijfgeld voor deze competitie bedraagt €11, - per paar. De penningmeester van het district Zuid-Limburg zal de verschuldigde bedragen per club medio September aan de clubs factureren.