Districtsdrives 2018-2019

Het District Zuid Limburg organiseert het komende jaar de volgende drives voor haar leden. Noteer deze voor zover van toepassing in uw agenda, de details volgen later via de website van het district.

  • Vrijwilligersdrive op zondag 23 September 2018: elke club kan een vrijwilligers paar afvaardigen voor deze drive en er wordt gestreden om mooie prijzen. Zaal: gemeenschapshuis Concordia, Prins Hendriklaan 386 6443 AE Brunssum.
  • Een Men’s Only-drive op zondag 17 Februari 2019
  • De viertallenkampioenswedstrijden en beginnersdrive (< 500 Meesterpunten) op  zaterdag 9 Maart 2019
  • Een Lady’s Drive op zondag 24 Maart 2019
  • Een gemengde paren drive op zondag 14 April 2019
  • Een top-12 paren invitatietoernooi op zaterdag 11 Mei 2019

 

Open paren competitie 2018-2019
De hoofdklasse en eerste klasse wordt zoals elk jaar gespeeld in de Caumerbron op woensdagavond om 20.00 uur. De speeldata zijn 5-9, 12-9, 19-9, 26-9, 3-10 en 10-10 2018. Indien uw rechten heeft in een van deze klasses kunt u inschrijven tot 13 Augustus a.s. Inschrijving is alleen mogelijk via de inschrijfmodule die u vindt in mijnNBB. Voor hulp bij de inschrijving lees hier.

Er wordt dit jaar gestart met een recreantencompetitie, die de tweede klasse vervangt. Zoals op de ALV vastgesteld zal de mogelijkheid geboden worden om of in de middaguren of in de avonduren te spelen. Voor beide competities geldt een minimum van 16 paren. De speeldata zijn 5-9, 12-9, 19-9, 26-9, 3-10 en 10-10 2018. Er wordt niet op een vaste plek gespeeld, maar afwisselend in de regio’s Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. Dus een wedstrijd in Heerlen, dan een in Maastricht en dan een in Sittard-Geleen etc.
We denken hierdoor voldoende paren te krijgen om ook de competitie op dit niveau te kunnen laten doorgaan, met voor u het voordeel dat u niet alleen uitwedstrijden heeft, maar ook 2 thuiswestrijden en een keuze tussen de middag en de avond. Inschrijving is alleen mogelijk via de inschrijfmodule die u vindt in mijnNBB. Wilt u ’s middags spelen kies dan voor Recreantencompetitie Middag, wilt u ’s avonds spelen kies dan voor Recreantencompetitie Avond. Voor hulp bij de inschrijving lees hier. Heeft u vragen, neem dan contact op met de DKL, e-mail: huub.raven@ziggo.nl.

 

Kaderopleidingen
CLB-opleiding
Bij voldoende deelname zal het District ook dit jaar weer een CLB-cursus organiseren. Het minimum aantal deelnemers wordt gesteld op 12 deelnemers. Dhr. Gijsbert Westra zal de docent zijn. Start van de cursus is in het najaar, medio November. Het examen zal volgend jaar 19 Mei afgenomen worden. De cursusdata en locatie worden zo spoedig mogelijk na het sluiten van de aanmelding bekend gemaakt. Heeft u belangstelling meldt u zich dan voor 1 September bij de docent: geagijs@hetnet.nl

Ondersteunining bijeenkomst BVC (BasisVaardigheden Clubleiding)
Vanuit het district is de vraag gekomen om ondersteuninig bij deze E-learning modules via het Internet.
Dhr. Gijsbert Westra is bereid om een of meerdere bijeenkomsten te organiseren om vragen van cursisten van de BVC modules te behandelen.
Bij voldoende deelname, minimaal 12 personen wordt een datum en locatie zo snel mogelijk bekend gemaakt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Gijsbert via de E-mail: geagijs@hetnet.nl