Dupliceerservice

Het District Amsterdam heeft in samenwerking met Het Witte Huis een dupliceerservice opgezet voor de bridgeverenigingen en andere organisatoren van drives of bridgecursussen.

Na de invoering van de Bridgemates en het NBB-rekenprogramma of Bridge-It wordt het voor de verenigingen nu heel eenvoudig om de spelverdelingen direct na het spelen aan de deelnemers uit te delen en te publiceren op de website.

 

Wat houdt de dupliceer service in?

Verhuur van losse koffers met sets van 24 of 28 boards en spelverdelingen voor

 • interne drives, zoals Kerstdrive of Ruitenboer
 • open drives zoals kroegen- of zomerdrives

 • reguliere paren- of viertallencompetities

 • lesmateriaal voor cursussen of oefenavonden.

 

Wat zijn de voordelen?

 • Geen dupliceerfouten

 • Gedetailleerde frequenties met spelverdelingen op de website

 • Uitgebreide analyses van de spellen zijn mogelijk

 • Alle lijnen kunnen uitslagen vergelijken en napraten over dezelfde spellen

 • Een integrale uitslag is mogelijk

 • Een eerlijker klassement bij viertallencompetities.

 

Wat zijn de kosten?

Per set van 24 of 28 spellen:

NBB-verenigingen
Interne drives 7,50
Open drives €  7,50
Overige organisatoren 10,00

Overige sets van bv 21 spellen € 0,30 per spel voor interne drives. Voor overige organisatoren geldt een opslag van € 2,50 per set.

Andere wensen, zoals meer boards of het inlezen van handgeschudde spellen, zijn mogelijk. 
Voor NBB-verenigingen, die zelf koffers, boards en speelkaarten aanschaffen en alleen gebruik wensen te maken van het dupliceren, gelden aparte prijsafspraken van € 2,50 per set.

Specifieke voorwaarden en regels zijn opgenomen in het uitleenreglement, zie hieronder. 
Bram Ziegeler stelt het uitleencontract op en regelt de verdere afhandeling in Het Witte Huis.

Voor verdere informatie of aanvragen mailen naar duplida-hwh@live.nl


Uitleenreglement voor de materialen van District Amsterdam

 • Het uitlenen van het spelmateriaal betreft setjes boards met 24 of 28 spellen. Koffers en/of kratjes om de sets te vervoeren.
 • De spellen worden met een schudprogramma, Big Deal, geschud en met de dupliceer machine over de boards verdeeld.
 • Per set worden de spelverdelingen meegeleverd, 1 per paar met een maximum van 16 per set. De .csv file met de spelverdelingen voor het NBB rekenprogramma wordt per e-mail opgestuurd.
 • Aanvragen voor het uitlenen kan uitsluitend via e-mail, duplida-hwh@live.nl.
 • De dupliceerservice reageert binnen 2 dagen.
 • Het uit te lenen materiaal moet door de gebruiker zelf worden afgehaald en binnen 2 dagen na gebruik worden terug gebracht, tenzij er met de dupliceerservice iets anders is afgesproken.
 • Bij het afhalen (of eventueel bezorgen) moet een uitleencontract worden getekend. Met het ondertekenen stelt de lener zich garant voor de kosten ontstaan door diefstal, verlies of beschadiging vanaf het moment van lenen tot en met het moment van teruggave met inbegrip van het vervoer van en naar Het Witte Huis.
 • Bij beschadiging of vermissing van het uitgeleende materiaal wordt de reparatie c.q. vervanging door de dupliceerservice geregeld en aan de huurder in rekening gebracht.
 • De betaling dient contant bij het ophalen te geschieden.
 • Het bestuur van District Amsterdam behoudt zich het recht voor om in overleg met de dupliceerservice uitleen te weigeren.
 • Indien het materiaal niet aan de eisen voldoet en/of de dupliceerservice is in gebreke gebleven, kan uiterlijk 3 dagen na de bij de uitleen behorende wedstrijd bij het bestuur van District Amsterdam worden gereclameerd.