♥ ParenCompetities

Het district organiseert meerdere parencompetities:

 

- Eerst, in novenber van elk jaar, het Gemengd Paren.

 

- Dan, in het vroege voorjaar, de Open Paren.

 

- En. in het late voorjaar. de Bep Vriend Bokaal voor vrouwenparen