Subsidie voor cursussen

Op de ALV van juli 2019 heeft de vergadering besloten de

subsidie voor cursussen aan beginners te verlengen met 1 jaar.

De regeling is als volgt

 

Clubs die in de periode 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020 cursussen

geven aan beginners kunnen subsidie krijgen als de cursist ook lid

wordt van een bij de NBB aangesloten vereniging. De subsidie

bedraagt € 1,-- per cursist per lesavond. Het aantal lessen waarover

subsidie wordt gegeven bedraagt maximaal 15. Geen subsidie wordt

gegeven over vervolgcursussen. Het recht op subsidie ontstaat door

de deelname aan een beginnerscursus. De uitbetaling vindt plaats

nadat de cursist lid wordt van een bij de NBB aangesloten vereniging.

De maximum te ontvangen subsidie per club bedraagt € 250,-- per

periode van 12 maanden (juni tot en met mei).

 

Verzoeken om uitbetaling kunnen per email worden gedaan aan de

penningmeester (ghwessels@xs4all.nl). Bij de aanvraag dienen te

worden vermeld de cursusdagen, de namen van de cursisten die lid

zijn geworden, het aantal cursusdagen dat de cursist heeft gevolgd,

de naam van de docent en het bankrekening nummer van de

vereniging.