Nieuwsbrief 2019 - 2020

Activiteiten Bridgedistrict Amsterdam Seizoen 2019-2020

 

In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over de activiteiten, die Bridgedistrict Amsterdam organiseert en gepland heeft voor het komende seizoen. Het betreft de viertallen- en parencompetities, toernooien & drives en opleidingen.

 

Bijzonderheden

  1. We proberen weer een openparencompetitie te organiseren!
  2. De webmaster heeft een eigen e-mailadres: WebMamsterdam@gmail.com. Dus geen mail met verzoeken om iets op de districtssite te zetten naar de DKL!
  3. Bij voldoende aanmelding wordt de derde klasse in twee groepen verdeeld. We willen dan een aparte groep voor beginnende (viertallen)bridgers maken.
  4. Er zijn geen open plaatsen in de hoofdklasse of eerste klasse. Wel kunt u voor beide klasses een wildcard aanvragen, dit voor het geval er plaatsen vrij komen als een vereniging minder teams inschrijft. Aanvragen met een motivatie voor 1 augustus naar de DKL..
  5. Het deelnemen aan de viertallencompetitie kost 35 euro per viertal.
  6. De subsidieregeling voor clubs die beginnerscursussen organiseren wordt weer gecontinueerd. Voor de regeling: zie hier.

 

Viertallencompetitie

De viertallenteams worden ingedeeld op grond van de resultaten van het afgelopen seizoen. Voor een verzoek tot een hogere indeling of extra plaats in de hoofdklasse of eerste klasse is de wildcardregeling van kracht. Zie voor informatie over deze regeling artikel 6 van het Reglement Districtscompetities. Verzoeken voor wildcards dienen uiterlijk op 1 augustus te zijn ingediend bij de DKL.
De tweede klasse en derde kennen een vrije inschrijving. Wilt u een team meer inschrijven in de tweede klasse, neem dan even contact op met de DKL.
Vanaf 1 juli is het mogelijk de teams aan te melden via mijnNBB, in de inschrijfmodule van de betreffende klasse van de competitie Viertallen 2019-2020. Het inschrijven van de teams sluit op 18 augustus. Mocht er na die datum nog ruimte zijn dan is het mogelijk dat de inschrijving weer open gaat. De kosten bedragen € 35,- per team die door de NBB via de rekening courant van de club wordt geïnd.

 

Wedstrijdschema

De wedstrijdweken van alle klassen lopen zoveel mogelijk gelijk. De wedstrijden voor de tweede klasse lopen, in verband met de voorjaarsvakantie, twee weken verder door. De teams van de hoofd- en eerste klasse spelen een halve competitie. De tweede klasse en derde klasse spelen zo mogelijk een hele competitie, maar afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan daarvan worden afgeweken.

De hoofdklasse bestaat uit 14 teams, de eerste klasse uit twee groepen van 14 teams, de tweede klasse uit twee tot vijf groepen en de derde klasse uit één of twee. Het aantal teams in een groep van de tweede klasse is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Ook de indeling van de derde klasse hangt af van het aantal inschrijvingen.

De hoofdklasse en eerste klasse spelen 28 spellen per wedstrijd. De tweede en derde klasse spelen 24 spellen per wedstrijd. Alle klassen sluiten centraal af.

 

De wedstrijdweken zijn te vinden in de VT speelweken 2019-2020.

 

Promotie en degradatie (Gewijzigde tekst!)

Vanuit de hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse promoveren de nummers 1 van elke groep en vanuit de hoofdklasse en 1e klasse degraderen de laatste 4 van elke groep. Vanuit de 2e klasse is er geen degradatie. (Basisregel)

In geval er een te hoog aantal teams in de hoofd- of 1e klasse komt, dan wordt dit opgelost door versterkte degradatie.

In geval er te weinig teams in de hoofd- of 1e klasse komen, dan besluit het bestuur conform artikel 25.4 van het Compettiereglement van de NBB in overleg met de DKL.

 

Parencompetities

De parencompetities betreffen de Open Paren en de Bep Vriend Bokaal voor de vrouwenparen.

 

Open Paren

De Open Paren is de afgelopen jaren niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. We willen dit keer weer een Open Paren organiseren en wel met twee zittingen op één dag. 

De speeldatum zijn nog niet bekend.

Inschrijven gaat via mijnNBB, in de inschrijfmodule Open Paren 2019-2020.

 

Promotie en degradatie

De deelnamemogelijkheid aan de NBB-parenwedstrijden, tweede divisie, is gewijzigd. Zie de NBB-site voor de detals

 

Bep Vriend Bokaal

De competitie bestaat uit 5 wedstrijden, die overdag en 's avonds in voorjaar van 2020 zullen plaatsvinden. De speeldata zijn nog niet bekend. De kosten bedragen waarschijnlijk € 27,50 per paar. Nadere informatie zal via de site worden gepubliceerd. De organisatie is in handen van Katinka Kramer. Informatie over de wijze van inschrijven volgt nog.

 

Toernooien & Drives

 

Gemengde Paren

Het Gemengde Paren toernooi zal op 1 februari 2020 (veranderd!) plaatsvinden. Er worden 2 zittingen gespeeld van 21 spellen, start is 10.30 uur. Een aparte lijn voor recreatieve spelers is mogelijk bij voldoende belangstelling. Kosten € 20,- per paar. Aanmelden via de inschrijfmodule van de districtssite. Informatie bij de DKL: DKLamsterdam@gmail.com.

 

December drive

De jaarlijkse Decemberdrive voor Genodigden is gepland op een zaterdag begin december 2019 in het Zwanenmeer te Amsterdam-Noord.

 

Overige activiteiten

Toekomstdrive

Bij voldoende belangstelling zal er voor cursisten, die in 2019-2020 hebben deelgenomen aan een cursus en vóór die tijd geen bridge-ervaring hadden, een aparte drive worden georganiseerd. De datum is nog niet bekend maar deze drive wordt meestal in mei gehouden. Wedstrijdleider is Hans Selman, informatie en aanmelding via docenten bij hans.selman@planet.nl.

 

Kaderopleiding BVC (vroeger CLA)

Dit jaar is een BVC-jaar. Als er voldoende belangstelling is kan het district een aantal cursusavonden organiseren. Informatie bij de DKL: DKLamsterdam@gmail.com.

 

Kaderdag/Workshops

In verband met de mogelijkheid om met versie 4 van het NBB-Rekenprogramma te gaan werken kan er een kaderdag en/of een workshop van meerdere dagen georganiseerd worden. Aanmelden en verdere informatie gaat via de districtssite. Heeft u suggesties, wensen en verzoeken betreffende een kaderdag, workshops etc. deze dan graag e-mailen naar de DKL: DKLamsterdam@gmail.com.

 

Onderwijs ondersteuning

Graag willen we weten wat er zoal aan onderwijs wordt aangeboden binnen het district. Informeren helpt om elkaar te stimuleren. Broodnodige kruisbestuiving ontbrak tot nu. Laat ons weten wat er aan onderwijsactiviteiten zijn binnen jouw club via hans.selman@planet.nl dan plaatsen wij verdere informatie op de website van het District.

We gaan een "spelpeilverbeterings-traject" opzetten voor clubbridgers door het centraal organiseren van opleidingsmogelijkheden op diverse niveaus. Concrete data en inhoud zijn nog niet bekend. Heb je belangstelling op dat gebied? Laat het ons horen via hans.selman@planet.nl !

 

Dupliceerservice

District Amsterdam beschikt over een moderne schudmachine, die in Het Witte Huis is geplaatst en wordt beheerd door Bram Ziegler. Verzoeken tot dupliceren voor interne of open drives kunt u richten aan de Bram Ziegeler duplida-hwh@live.nl. Alle details over de dupliceerservice vindt u hier.

 

Kofferbridge

Voor de thuisbridger zijn wedstrijdkoffers beschikbaar. Informatie en koffers kunt u verkrijgen bij Wim Pleging, telefoon 020-6135933.

 

Hartelijke bridgegroet,

 

Namens bestuur en competitieleiding district Amsterdam:

 

Pieter Peeters, DKL (DKLAmsterdam@gmail.com) en WebMaster (WebMamsterdam@gmail.com)

 

geplaatst: 8 juli 2019