Nieuwsbrief 2018 - 2019

Activiteiten Bridgedistrict Amsterdam Seizoen 2018-2019

 

In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over de activiteiten, die Bridgedistrict Amsterdam organiseert en gepland heeft voor het komende seizoen. Het betreft de viertallen- en parencompetities, toernooien & drives en opleidingen.

 

Bijzonderheden

  1. We zetten de Open Paren twee keer in de agenda. Gaat de eerste niet door door gebrek aan deelnemers, dan hebben we nog een reservedatum!
  2. De webmaster heeft een eigen e-mailadres: WebMamsterdam@gmail.com. Dus geen mail met verzoeken om iets op de districtssite te zetten naar de DKL!
  3. Bij voldoende aanmelding wordt de derde klasse in twee groepen verdeeld. We willen dan een aparte groep voor beginnende (viertallen)bridgers maken.
  4. Er is één wildcard voor de hoofdklasse en er zijn meerdere (3 of 4) wildcards voor de eerste klasse. Aanvragen met een motivatie voor 1 augustus naar de DKL..
  5. Het deelnemen aan de viertallencompetitie kost 35 euro per viertal, heel lang is dat 30 euro geweest.
  6. De subsidieregeling voor clubs die beginnerscursussen organiseren wordt weer gecontinueerd. Voor de regeling: zie hier.

 

Viertallencompetitie

De viertallenteams worden ingedeeld op grond van de resultaten van het afgelopen seizoen. Voor een verzoek tot een hogere indeling of extra plaats in de hoofdklasse of eerste klasse is de wildcardregeling van kracht. In de hoofdklasse is een open plaats, in de eerste klasse 3 of 4. Zie voor informatie over deze regeling artikel 6 van het Reglement Districtscompetities. Verzoeken voor wildcards dienen uiterlijk op 1 augustus te zijn ingediend bij de DKL.
De tweede klasse en derde kennen een vrije inschrijving. Wilt u een team meer inschrijven in de tweede klasse, neem dan even contact op met de DKL.
Vanaf 1 juli is het mogelijk de teams aan te melden via mijnNBB, in de inschrijfmodule van de betreffende klasse van de competitie Viertallen 2018-2019. Het inschrijven van de teams sluit op 19 augustus. Mocht er na die datum nog ruimte zijn dan is het mogelijk dat de inschrijving weer open gaat. De kosten bedragen € 35,- per team die door de NBB via de rekening courant van de club wordt geïnd.

 

Wedstrijdschema

De wedstrijdweken van alle klassen lopen zoveel mogelijk gelijk. De wedstrijden voor de tweede klasse lopen, in verband met de voorjaarsvakantie, twee weken verder door. De teams van de hoofd- en eerste klasse spelen een halve competitie. De tweede klasse zal een hele competitie afwerken. De derde klasse speelt zo mogelijk ook een hele competitie, maar afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan daarvan worden afgeweken.

De hoofdklasse bestaat uit 14 teams, de eerste klasse uit twee groepen van 14 teams, de tweede klasse uit drie, vier of vijf groepen en de derde klasse uit één of twee. Het aantal teams in een groep van de tweede klasse is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Ook de indeling van de derde klasse hangt af van het aantal inschrijvingen.

De hoofdklasse en eerste klasse spelen 28 spellen per wedstrijd. De tweede en derde klasse spelen 24 spellen per wedstrijd. Alle klassen sluiten centraal af.

 

De wedstrijdweken zijn te vinden in de VT speelweken 2018-2019.

 

Promotie en degradatie

In de hoofdklasse en eerste klasse promoveren alleen de nummers 1. In de hoofdklasse en eerste klassen degraderen minimaal de onderste 4 teams. Mochten er meer dan 3 Amsterdamse teams uit de 2e divisie degraderen dan zullen er meer teams uit de hoofdklasse (maximaal 6) en uit de eerste klassen (maximaal 5 per groep) degraderen.

In de tweede klasse promoveren de nummers 1 en is er geen degradatie. In de derde klasse is geen promotie en degradatie.

 

Parencompetities

De parencompetities betreffen de Open Paren en de Bep Vriend Bokaal voor de vrouwenparen.

 

Open Paren

De Open Paren is de afgelopen jaren niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. We willen dit keer weer een Open Paren organiseren en wel met twee zittingen op één dag. Om de kans op doorgaan te vergroten zetten we zelfs twee moelijke datums in de agenda. Kan de eerste dan niet doorgaan, dan is er een aternatief

De speeldata zijn nog niet bekend.

Inschrijven gaat via mijnNBB, in de inschrijfmodule Open Paren 2018-2019

 

Promotie en degradatie

De kampioen zal worden uitgenodigd voor de promotiewedstrijd Hoofdklasse Paren in mei 2018. Mogelijk gaat dit wijzigen!

 

Bep Vriend Bokaal

De competitie bestaat uit 5 wedstrijden, die overdag en 's avonds in voorjaar van 2017 zullen plaatsvinden. De speeldata zijn nog niet bekend. De kosten bedragen € 27,50 per paar. Nadere informatie zal via de site worden gepubliceerd. De organisatie is in handen van Katinka Kramer. Informatie over de wijze van inschrijven volgt nog.

 

Toernooien & Drives

 

Gemengde Paren

Het Gemengde Paren toernooi zal op 10 november 2018 (veranderd!) plaatsvinden. Er worden 2 zittingen gespeeld van 21 spellen, start is 10.30 uur. Een aparte lijn voor recreatieve spelers is mogelijk bij voldoende belangstelling. Kosten € 20,- per paar. Aanmelden via de inschrijfmodule van de districtssite. Informatie bij de DKL: DKLamsterdam@gmail.com.

 

December drive

De jaarlijkse Decemberdrive voor Genodigden is gepland op zaterdag 1 en 2 december 2018 in het Witte Huis te Amsterdam. In verband met de viering van het 85-jarig bestaan van het district is de organisatie dit jaar anders.

 

Overige activiteiten

Toekomstdrive

Bij voldoende belangstelling zal er voor cursisten, die in 2018-2019 hebben deelgenomen aan een cursus en vóór die tijd geen bridge-ervaring hadden, een aparte drive worden georganiseerd. De datum is nog niet bekend maar deze drive wordt meestal in mei gehouden. Wedstrijdleider is Hans Selman, informatie en aanmelding via docenten bij hans.selman@planet.nl.

 

Kaderopleiding Clubleider A (CLA)

Dit jaar is een CLB-jaar. Als er voldoende belangstelling is kan het district een aantal cursusavonden organiseren. Informatie bij de DKL: DKLamsterdam@gmail.com.

 

Kaderdag/Workshops

In verband met de mogelijkheid om met versiie 4 van het NBB-Rekenprogramma te gaan werken kan er een workshop van meerdere dagen georganiseerd worden. Waarschijnlijk zal dat in oktober en november gebeuren. Aanmelden en verdere informatie gaat via de districtssite. Heeft u suggesties, wensen en verzoeken betreffende een kaderdag, workshops etc. deze dan graag e-mailen naar de DKL: DKLamsterdam@gmail.com.

 

Onderwijs ondersteuning

Graag willen we weten wat er zoal aan onderwijs wordt aangeboden binnen het district. Informeren helpt om elkaar te stimuleren. Broodnodige kruisbestuiving ontbrak tot nu. Laat ons weten wat er aan onderwijsactiviteiten zijn binnen jouw club via hans.selman@planet.nl dan plaatsen wij verdere informatie op de website van het District.

We gaan een "spelpeilverbeterings-traject" opzetten voor clubbridgers door het centraal organiseren van opleidingsmogelijkheden op diverse niveaus. Concrete data en inhoud zijn nog niet bekend. Heb je belangstelling op dat gebied? Laat het ons horen via hans.selman@planet.nl !

 

Dupliceerservice

District Amsterdam beschikt over een moderne schudmachine, die in Het Witte Huis is geplaatst en wordt beheerd door Bram Ziegler. Verzoeken tot dupliceren voor interne of open drives kunt u richten aan de Bram Ziegeler duplida-hwh@live.nl. Alle details over de dupliceerservice vindt u hier.

 

Kofferbridge

Voor de thuisbridger zijn wedstrijdkoffers beschikbaar. Informatie en koffers kunt u verkrijgen bij Wim Pleging, telefoon 020-6135933.

 

Hartelijke bridgegroet,

 

Namens bestuur en competitieleiding district Amsterdam:

 

Pieter Peeters, DKL (DKLAmsterdam@gmail.com) en WebMaster (WebMamsterdam@gmail.com)

 

geplaatst: 25 juni 2018