♦ Info over (kader)opleidingen

Opleidingen wedstrijdleiding

De NBB en het Bridgedistrict Amsterdam hechten veel belang aan de opleiding van vrijwilligers die binnen de bridgesport actief willen zijn. Immers het is voor de verenigingen van groot belang dat de clubavonden probleemloos verlopen.

 

De opleiding tot wedstrijdleider bestaat uit drie opleidingen. De eerste (BVC) is een online cursus en de tweede (CLB) wordt door het district georganiseerd. De huidige docent is Hans Lof. In het seizoen 2018 - 2019 kunt u de CLA cursus volgen. Meer info in de nieuwsbrief.

 

Basisvaardigheden Clubleider (BVC) (vroeger CLA)

De onlinecursus BVC is de eerste cursus van de opleiding tot wedstrijdleider. U leert hier hoe u een clubavond organiseert, de scores uitrekent en veel voorkomende problemen als een verzaking of bieden voor de beurt oplost. De complete inhoud en de kosten vindt u op de NBB website of via deze link.

 

Clubleider B

De clubleider B (CLB) cursus is het vervolg op de BVC- of CLA-cursus. Ook deze cursus gaat, net zoals de "oude" CLA, op de schop. Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren.

 

Wedstrijdleider

De opleiding wedstrijdleider is geen activiteit van de districten, maar is een landelijke opleiding. Voor de volledigheid een link naar de informatie op de site van de bond.

 

Kaderdag

Jaarlijks organiseert het district Amsterdam een kaderdag. Deze dag is bedoeld voor leden van TC's, wedstrijdleiders, CLB'ers en CLA'ers. Dit is meestal een zaterdag waarbij één of twee onderwerpen centraal staan.  In het recente verleden zijn de volgende onderwerpen behandeld:

 

  • Troubleshooting NBB rekenprogramma & bridgemates
  • Flexibel bridge
  • Een ratingsysteem voor clubwedstrijden

 

 

NBB-Rekenprogramma

Het is mogelijk om binnen het district NBB-workshops over het NBB-Rekenprogramma en de Bridgemates te houden. Wilt u dat er binnen uw vereniging meer mensen met het rekenprogramma etc. kunnen werken, wilt u een workshop laten organiseren? Neem dan contact op met de DKL

 

Handige links

  • De WekoWijzer van de NBB, recentere uitgaven zijn alleen nog toegankelijk voor NBB leden.
  • De periodiek "Arbitrair Training voor wedstrijdleiders" bevat vragen op het gebied van de spelregels
  • Een forum voor wedstrijdleiders is te vinden op Bridgeweb "ARBIT"
  • Bridgeservice.nl kent 5 onderdelen: Arbitrair, De Spelregelwijzer, Training, Bestuurwijzer en NBB-Rekenprogramma / Bridgemate Pro