Bestuurswisseling district Amsterdam
Geplaatst op woensdag 10 juli 2019

Bestuurswisseling district Amsterdam

 

Het afgelopen jaar gaf de voorzitter van het district Hanny Vroom al aan na twaalf jaar de hamer door te willen geven. Ook Hein van der Aat die eigenlijk een jaar geleden al had willen stoppen vond 9 jaar penningmeesterschap genoeg. Beiden stelden zich niet opnieuw verkiesbaar.  Het district is beiden zeer erkentelijk voor hun inzet in de afgelopen jaren.

 

Gelukkig vond Hanny de hamer tijdig terug om ook daadwerkelijk de voorzittershamer op de ALV over te dragen aan Huib Verhoeff de nieuwe voorzitter van het district. Ook voor Hein is het gelukt een goede opvolger te vinden in de persoon van Gerard Wessels.  Paul Konings, die het afgelopen jaar meeliep, is de nieuwe secretaris van het district. Martin Brandwagt, als clubadviseur en Hans Selman als onderwijsadviseur blijven zeker nog een jaar aan als bestuurslid. Verder blijft ook Pieter Peeters zeker nog een jaar aan als DKL.

 

De ALV stemde in met deze voorstellen en benoemde de nieuwe bestuursleden unaniem.