Afscheidsrede Hein van der Aat
Geplaatst op woensdag 10 juli 2019

Geheel in stijl streng maar positief ingestoken nam Hein afscheid als penningmeester. Hieronder vinden jullie de tekst die hij uitsprak.

 

Mede bestuursleden en aanwezigen,

 

Hierbij dank ik u allen voor het in mij gestelde vertrouwen gedurende de periode waarin ik de penningmeester van het District Amsterdam mocht zijn. Samen met de overige bestuursleden heb ik een zeer fijne tijd gehad. Had die periode niet graag willen missen. OP de vraag of ik tevreden ben is mijn antwoord neen. Heb een overzicht gemaakt over de periode dat ik penningmeester was. Het eerste jaar laat ondanks een vrijval van € 4.500 een negatief bedrag zien van € 1.795. Daar kon ik echter weinig aan doen aangezien ik aan het eind van dat jaar ben aangetreden als penningmeester. De jaren daarna uitsluitend positieve jaren. Dat is niet alleen de verdienste van het bestuur maar ook die van Amsterdam Noord. Door de vrijwilligers onder aanvoering van Yolanda was het District in staat sterk op de bestuur- en vergaderkosten te bezuinigen. Datzelfde gold ook voor de districtscompetities gehouden in Amsterdam Noord.

 

Zoals u kunt zien op bijgaand overzicht was het beginvermogen inclusief reserves op 15 april 2010 groot € 20.405,eind 2011 zelfs € 14.109. Per31 december 2018 is dat toegenomen tot bijna € 25.000.

 

Dat is juist waar ik niet tevreden ben. Graag had het bestuur meer uitgegeven aan zaken welke het bridge in de regio Amsterdam stimuleren. De initiatieven daartoe hadden wij graag van de onder het district vallende verenigingen ontvangen. Ik denk daarbij aan het opzetten van een Kroegendrive in Amsterdam (Centrum). En het stimuleren van jeugdbridge. Ook andere ideeën en initiatieven zijn welkom. Met deze gedachte/wens wilde ik mijn periode als penningmeester afsluiten.

 

Graag tot ziens al dan niet aan de bridgetafel.

 

Amsterdam, 6 juli 2019.