Algemene Ledenvergadering District Amsterdam
Geplaatst op vrijdag 24 mei 2019

Beste voorzitters en secretarissen van de Amsterdamse bridgeclubs

 

Graag nodigt het bestuur van het bridgedistrict Amsterdam jullie uit voor de algemene ledenvergadering op 6 juli in het Zwanenmeer  Beemsterstraat 491, 1024 BE Amsterdam

De vergadering begint om 11.00.

 

Naast de verantwoording van het gevoerde beleid komen de speelkalender voor komend seizoen en de samenstelling van het bestuur aan de orde. Er zijn vacatures mocht je interesse hebben neem dan contact op met de secretaris.

Bijgesloten tref je de conceptnotulen van de vorige ALV op 16 juni 2018, onder voorbehoud van vaststelling door ALV op 6 juli. De overige vergaderstukken zullen rond 22 juni aan alle voorzitters en secretarissen per email worden verstuurd.

Het bestuur van het district hecht aan een goede relatie met de clubs en hun bestuurders. We nodigen dan ook alle deelnemers uit deel te nemen aan de lunch na afloop van de vergadering en de vriendschappelijke bridgedrive die we in de middag graag met jullie spelen.

 

We verzoeken alle clubs om te melden of ze zullen deelnemen aan deze dag en met hoeveel personen ze aanwezig zullen zijn.

Mochten jullie onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de bridgedrive en/of de lunch meldt dat dan in verband met de inkoop en voorbereidingen.

 

Graag zien we jullie 6 juli in het Zwanenmeer.