Lidmaatschap

Aanmelden als lid

U kunt zich aanmelden als lid door een bericht te sturen naar idefixbridge@gmail.com

Dan ontvangt u een aanmeldingsformulier om uw lidmaatschap in orde te maken.

U kunt ook op een speelavond langskomen en dan een aanmeldingsformulier invullen; u speelt dan direct (als lid) mee.

 

Kosten lidmaatschap

De jaarlijkse contributie bedraagt per 1 januari 2016 € 30,-.

Dit bedrag graag overmaken op rekening NL30 INGB 0004 4275 30 tnv B.C. Idéfix te Leiden.

Wordt u na 1 juli lid, dan betaalt u € 15,-.

Dit bedrag wordt vrijwel geheel afgedragen aan de Nederlandse Bridge Bond. Per keer dat u komt bridgen betaalt u € 1,70.

 

Idéfix maakt gebruik van een speelzaal van de Bubbeljungle (Vlasbaan 7 in Leiderdorp) waarvoor geen huur betaald hoeft te worden. In plaats daarvan is afgesproken dat iedere speler op een speelavond minstens 2 consumpties gebruikt. We hopen van harte dat u daaraan wilt voldoen.

 

Spelen zonder partner

Lid of geen lid, u kunt ook altijd alleen komen. We koppelen alleenkomenden aan elkaar, en bovendien staat er altijd een invaller klaar om mee te spelen.

 

Spelen als niet-lid

U hoeft geen lid te zijn van Idéfix om bij ons te kunnen bridgen. U betaalt dan € 3,- per persoon per keer dat u komt spelen.