clubinformatie 2019-2020

Bridgejaar

Op maandagavond wordt er bij partycentrum Keijzer in Leimuiden het hele jaar door gebridged.

Het bridgejaar start begin september met de Algemene Leden Vergadering.

Het bridgejaar bestaat uit twee seizoenen:

Het winterseizoen van september tot ± half mei, waarin de parencompetitie en het viertallentoernooi worden gespeeld.

Het zomerseizoen vanaf half mei tot september, waarin de open zomercompetitie wordt gespeeld.

Lidmaatschap en contributie

Voor het lidmaatschap is een jaarlijkse contributie verschuldigd. Deze bedraagt € 54, - voor een gewoon lidmaatschap en € 45, - voor een dubbel lidmaatschap. Een dubbel lidmaatschap wil zeggen dat u van meer dan één club lid bent die contributie afdraagt bij de NBB.

Het bedrag dient voor 1 november te worden overgemaakt naar IBAN rekeningnummer

NL75 INGB 0004353291 t.n.v. Bridge ’86 Leimuiden.

Voor de zomerdrives en speciale drives in het winterseizoen wordt een deelnamebedrag gevraagd.

Leden ontvangen maandelijks het NBB-blad “Bridge”.

Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijk op te zeggen voor 1 augustus bij het secretariaat.

Speelavond

De bridgeavonden beginnen om 19.45 uur, de zaal is vanaf 19.15 uur geopend.

Iedere bridgeavond wordt er per paar een consumptiebon overhandigd, waarop het personeel van de fa. Keizer uw consumpties noteert. Deze moet aan het eind van de avond altijd worden ingeleverd.

Arbitrage

Als u tijdens het spel een scheidsrechter nodig heeft, kunt u zich wenden tot Nico Tas en Roelie Everts. Let u hierbij wel op dat de scheidsrechter die u roept niet in uw lijn speelt.

Als beide scheidsrechters niet beschikbaar zijn, valt Ed Kilian ter ondersteuning van het team in.

Uitslagen

Aan het eind van iedere speelavond wordt de algemene uitslag van die avond bekend gemaakt. Voor ieder paar wordt vervolgens een persoonlijke uitslag geprint.

Deze uitslag is eveneens te vinden op de website van de club: http://www.nbbclubsites.nl/club/9041.

Vervolgens klikt u op uitslagen, dan klikt u op de betreffende competitieronde. Als u dan op de zittingsdatum klikt, verschijnt de uitslag van de betreffende avond. Nu kunt op uw naam klikken voor uw persoonlijke uitslag of bovenin op frequentiestaten klikken om de resultaten onderling te bekijken.

Invallers

Als u een keer verhinderd bent kunt u een invaller zoeken of u tijdig afmelden bij de TC. Afzeggen kan: 1. Door vooraf uw naam te noteren in het afzegschrift op de club -  2.Tot zondagavond 19.00 uur via een e-mail naar tc.bridge86@gmail.com  -  3. Na zondagavond 19.00 uur in geval van een calamiteit telefonisch op nummer 06 5714 9081 .

Voor het vinden van een invaller kunt u de invallerslijst raadplegen. Deze hangt op het prikbord in de hal bij de fa. Keijzer, is opgenomen in het clubinformatieblad en staat op de website.

Website

Op de website, http://www.nbbclubsites.nl/club/9041, vindt  u o.a. contactgegevens van de clubfunctionarissen, algemene informatie over de club en aankondigingen voor specifieke drives. Door gebruik te maken van “Mijn NBB” kunt u uw persoonlijke NBB pagina inzien en de ledenlijst van Bridge ’86 raadplegen.

Kofferbridge

Tegen een vergoeding van € 2,50 kunt u bij de TC een koffer met voorgesorteerde spellen lenen, waarbij voor ieder spel een toelichting is opgenomen.

 

 

 

Bestuur en speelgelegenheid

Voorzitter:                              Roelie Everts , 0297 340635,             roelie@everts51.nl    

Secretaris:                               Maria Straeter, 0172 507233,            mstraeter@hotmail.com Penningmeester:                 Rinus Bon, 0630725734                    Rinusbon@hotmail.com

Technische commissie:          Diana Holla,  0172 537515,              dianaenkees@gmail.com

Technische commissie:          Tineke Molenaar, 0297 320407        tien.molenaar@caiway.nl

 

Speelgelegenheid:                  Partycentrum Keijzer,

Dorpsstraat 30,

2451 AR Leimuiden,

0172 508188