Lid worden van Crash

Als je je wilt aanmelden als lid van Bridgeclub Crash, neem dan contact op met de secretaris Cécile Soethout: crash.secretaris@gmail.com of tel. 071-5899776.

 

Het is goed te weten waar Crash voor staat en wat van je wordt verwacht als je deelneemt aan de interne clubcompetities.

 
1. Doelstelling

De vereniging is in 1988 opgericht met het doel een forum te bieden aan de betere spelers van Leiden en omgeving en door middel van wedstrijdbridge - zowel intern als extern - en clinics een verhoging van het spelpeil te bewerkstelligen. Dit betekent dat Crash uitsluitend toegankelijk is voor spelers met minimaal hoofdklasseniveau of voor spelers die naar verwachting dat niveau binnen zeer korte tijd zullen bereiken. De Ballotage- en Selectiecommissie is het orgaan dat het bestuur adviseert over de al dan niet toelaatbaarheid van een aspirant-lid. 

 

2. De interne competities
Voor de interne competities, die bestaan uit butlerwedstrijden (al dan niet in groepen) en viertallenwedstrijden, geldt een opkomstplicht als je hebt aangegeven mee te willen doen aan een bepaalde competitie. Indien één of beide spelers van een paar zijn verhinderd, dient voor vervanging zorggedragen te worden. Lukt het niet om voor vervanging zorg te dragen, kan gebruik worden gemaakt van de op de website gepubliceerde invallerslijst. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de interne competities.

 

3. Externe competities
Crash streeft er naar om met zo veel mogelijk viertallen deel te nemen aan de  districts- en bondscompetities en neemt ook deel aan de landelijke bekerwedstrijden. De samenstelling van de viertallenteams is in eerste aanleg de verantwoordelijkheid van de Ballotage- en Selectiecommissie.

 

4. Coaching en opleiding

Voor spelers, die behoefte hebben aan coaching en opleiding, zijn begeleiders aanwezig. De Ballotage- en Selectiecommissie fungeert in deze als wegwijzer.

 

5. Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt € 95.= voor gewone leden en € 46.=  voor jeugdleden. Niet op de clubavond spelende leden betalen € 35.=, mits zij ook niet voor Crash extern uitkomen.