Contributie

 Voor het verenigingsjaar 2019 - 2020 is de contributie:

    Enkelleden      

    Dubblelleden    

    3 Dubblelleden

 De contributie zal op de ALV worden bepaald.