Contributie

 Voor het verenigingsjaar 2019 - 2020 is de contributie:

    Enkelleden     € 70,00

    Dubblelleden    € 58,50

    3-Dubbelleden    € 54,67

 Deze contributie is op de ALV van 10 september 2019 bepaald.