Fusieclub Alphense Bridge Combinatie

Deze bridgeclub is 1 september 1984 in buurtcentrum "Elckerlyc" opgericht met (vanzelf sprekend) de naam "Bridgeclub Elckerlyc". Na de verhuizing naar het wijkcentrum "De Ridder" mocht deze naam niet mee genomen worden en kozen de leden voor de naam "Castellum". Op 1 september 2019 (35 jaar na de oprichting) is deze club onder de naam "Alphense Bridge Combinatie" verder gegaan samen met Bridgeclub Rookvrij Troef. Deze fusieclub telde op dat moment ruim 140 leden en bleef op dinsdagavond spelen in de locatie Driehoorne.