Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Dhr. E.C. Koeleman
0172-476385
Vice-voorzitter
Dhr. M.C.M. van Alphen
06-53389301
Secretaris
Mevr. A. van Vliet
0172-477964
Penningmeester
Dhr. H. Herikhuisen
0172-430453
Bestuurslid
Mevr. M.A.E. Ovink
06-21627105
Bestuurslid
Mevr. G.A.M. Strack van Schijndel-Vaessen
06-23035237
Bestuurslid
Mevr. C.A. de Jong-van Zwieten
06-40305603
MP-administrateur
Mevr. G.A.M. Strack van Schijndel-Vaessen
06-23035237
Ledenadministrateur
Mevr. A. van Vliet
0172-477964
TC-voorzitter
Mevr. G.A.M. Strack van Schijndel-Vaessen
06-23035237
TC-lid
Dhr. L.J.P. Strack van Schijndel
06-22981243
TC-lid
Dhr. T.M. Noonan
0172-476915
TC-lid
Mevr. G.A.M. Strack van Schijndel-Vaessen
06-23035237
TC-lid
Dhr. P. Stapper
0172-421519
Webmaster
Dhr. J.D.A. de Jong
0172-473902
Contactpersoon NBBR
Mevr. G.A.M. Strack van Schijndel-Vaessen
06-23035237
Beheerder uitslagenservice
Dhr. J.D.A. de Jong
0172-473902