Wedstrijd reglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Artikel 1   Geldende reglementen

Gespeeld wordt volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).                                                                                          

De alerteerregels van de NBB gelden.                                        

Arbitrage vindt plaats volgens het spelregelboekje van de NBB, uitgave 2007.                                                                               

Het protestreglement van september 2009 geldt.                         

(Alle genoemde regels zijn te vinden op de site van de NBB)

Artikel 2

Ieder lid behoort op tijd te zijn. Vanaf 19.00 uur is de wedstrijdleiding (WL) aanwezig, waarbij invallende spelers zich dienen te melden. Om 19.45 uur wordt begonnen met spelen. Bij binnenkomst na 19.40 uur verliest de speler het recht om te spelen, i.v.m. het oproepen van invallers.

Artikel 3

Indien een paar geheel of gedeeltelijk niet kan spelen, dient het zelf voor vervangers van gelijkwaardige speelsterkte te zorgen. Problemen met vervanging dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk daags vóór de speelavond persoonlijk bij de wedstrijdleiding gemeld te worden.

Artikel 4  Invallers en vervangende scores:

a       Indien een paar niet in de originele samenstelling speelt (dus met ’n invaller) telt de behaalde score en is geen sprake van een vervangende score.

b       Indien sprake is van een vervangend paar, dan telt de behaalde score met een maximum van 50%, dit wordt gezien als vervangende score

c        Als een paar afwezig is en niet vervangen wordt, dan is sprake van een vervangende score, dan geldt de gemiddelde score die het paar heeft en zal behalen in die competitieronde met een maximum van 50%

 

De wedstrijdleider heeft de bevoegdheid de vervangende score aan te passen als door toepassing van dit artikel een oneerlijke situatie ontstaat.    

 

Artikel 5

Een paar dat, in overleg met de WL, ten hoogste één competitieronde overslaat, behoudt het recht op zijn plaats. In overige gevallen kan slechts aanspraak worden gemaakt op een plaats in de naast gelegen lagere groep.

Artikel 6  

Een paar kan promoveren als het maximaal 2 “vervangende scores” heeft; degraderen kan altijd.

Artikel 7

De indeling van de groepen voor een competitieronde zal plaatsvinden op basis van het resultaat van de voorgaande competitieronde. Tegelijk met de indeling wordt het aantal promotie- en degradatieplaatsen bekend gemaakt.

Artikel 8

Een nieuw te vormen paar wordt in principe ingedeeld in de laagst geklasseerde spelersgroep, tenzij de W.L. anders beslist.

Artikel 9   Arbitrage:

De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de arbitrage. Indien er tijdens het spelen problemen ontstaan is men verplicht de arbiter te roepen. Bij “eigen” oplossingen vervalt het recht op arbitrage.

Tijdens de speelavond is de beslissing van de arbiter bindend;  discussie is uitgesloten.

Na afloop van de speelavond kan  herstel van de beslissing worden aangevraagd bij de arbiter. Als de beslissing anders wordt, worden beide paren en de WL hiervan op de hoogte gebracht.

De arbiter kan, in overleg met de wedstrijdleider, ervaren spelers raadplegen en/of advies vragen aan het district. Tegen de definitieve beslissing is, conform de reglementen van de NBB, geen beroep meer mogelijk.

Artikel 10    Roken vervallen

Artikel 11

Per ronde van 4 spellen zijn 30 minuten gereserveerd. Vijf minuten vóór de afloop van de ronde wordt een duidelijk signaal gegeven. Na dit signaal mag men niet meer met een nieuw spel beginnen. In overleg met de WL kan een spel worden nagespeeld. Na het eindsignaal heeft men 2 minuten om van tafel te wisselen.

Artikel 12

Noord is de leider aan tafel en controleert de nummers van de te spelen spellen, de namen van de tegenspelers én zorgt voor de invoer van de scorekastje vóór het spelen. Oost controleert de invoer.

Wordt achteraf  een invoerfout geconstateerd, dan kan een herstelformulier worden ingevuld, ondertekend door beide paren.

West brengt na afloop van de speelavond de speelattributen naar de materiaalkast.

Artikel 13

Deugdelijke systeemkaarten zijn verplicht voor alle lijnen. Ze behoren ongevraagd beschikbaar te zijn voor de tegenspelers. Als er geen systeemkaarten beschikbaar zijn kan dit de beslissing van de arbiter beïnvloeden.

Artikel 14    Bekers en Bokalen

Clubkampioen: Het beste paar wordt clubkampioen. Om dit te worden gelden de volgende regels:

-        het paar heeft overwegend in de A-lijn gespeeld (één competitieronde in de B-lijn mag)

-        het paar heeft gemiddeld de hoogste score behaald.

-        het paar heeft aan alle competitieronden meegedaan.

-        het paar heeft minstens 20 avonden in de originele samenstelling gespeeld.

Topintegraal:

Het paar dat over de betreffende avonden de hoogste gemiddelde score behaalt is winnaar.

Slembeker:

Het paar dat de meeste slempunten behaalt over de 25 competitieavonden én de topintegraal avonden is winnaar. Voor elk geboden en gemaakt groot slem worden 3 punten gescoord; voor elk klein slem 2 punten. Voor elk geboden en niet gemaakt groot of klein slem wordt 1 punt in mindering gebracht.

Wedstrijdleiding en Arbitrage

De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de organisatie en de leiding van de competitie en voor de gang van zaken tijdens de speelavonden.                                                  

De arbiters zijn:                    

Fien Duivenvoorden, Hennie van der Zalm en  Henk Duivenvoorden arbitreren in alle lijnen rekening houdend met de lijn waarin ze zelf spelen.                            

Henk Duivenvoorden is hoofdarbiter.