30 jaar BC de Schelft

Download bijlage:

 

BC de Schelft 30 jaar

Henk Duivenvoorde en Ria Lucassen ereleden en NBB Kei award voor Thea ter Heide

Tijdens de Algemene Leden Vergadering, maandag 29 oktober, werd ook stil gestaan bij het heugelijke feit, dat de bridgeclub haar 30 jarig jubileum vierde. Voor de leden was er koffie met gebak en werd er rondgegaan met hapjes.  Aan het eind van de vergadering had voorzitter Annemarie de Winter nog wel een heel leuke verrassing. Twee noeste vrijwilligers, tot vorig jaar trouwe bestuursleden, werden tot erelid benoemd. Voormalig voorzitter Ria Lucassen en materiaalman Henk Duivenvoorden. Sinds 2000 hebben zij zich met hart en ziel voor de bridgeclub ingezet. Gelukkig zijn ze achter de schermen nog steeds actief voor de club. De voorzitter overhandigde hen een herinneringsmedaille en werd ook al eerder tot erelid benoemd,  Wil Brauckmann in de hulde betrokken. Vanwege het jubileum waren er diverse gasten uitgenodigd, waaronder Egbert Sneller, voorzitter van het District Leiden van de Nederlandse Bridgebond. Ook hij had nog een verrassing in petto en wel voor de secretaris van de club, Thea ter Heide – Vrolijk. Zij ontving uit handen van Sneller de ‘Kei Award’ van de NBB vanwege haar jarenlange inspanningen voor de bridgeclub. Zij is vanaf 2001 actief als secretaris en de ´spil´ in de communicatie naar district, bond, de eigen leden, zusterverenigingen etc. Zoals dat ook geldt voor de jaarlijkse Kroegendrive op Hemelvaart, sinds 2001 en de Unicefdrive in november. De secretaris, achter de schermen actief geweest voor het erelidmaatschap van haar voormalige bestuursleden, werd nu zelf totaal verrast door deze leuke onderscheiding, die vergezeld ging met een fraaie ruiker bloemen.

 

Unicefbridgedrive

 

In samenwerking met de Noordwijkerhoutse bridgeclubs, organiseert BC de Schelft op zondagmiddag 18 november voor de 4e maal de Unicef Bridge Drive.

Aanmelden hiervoor kan nog steeds bij Ton sur Ton en via de mail bij Thea ter Heide, terheide-vrolijk@ziggo.nl.

 

 

 

Op de foto: voorzitter Annemarie de Winter, secretaris Thea ter Heide-Vrolijk en NBB districtsvoorzitter Egbert Sneller     (zie fotoalbums)