Voorwoord 2018-2019

 

Woordje van de Voorzitter

 

De kaarten zijn geschud, een nieuw bridgeseizoen staat weer voor de deur! Tijdens de ALV eind oktober heb ik de voorzittershamer van Ria Lucassen over mogen nemen. Met het plotselinge overlijden van Hennie ter Heide is het seizoen veelbewogen afgesloten. Natuurlijk zullen we Hennie op passende wijze gedenken, maar we missen onze materiaalman nu al. Ook hebben we afscheid moeten nemen van ons lid Nico Hulsebosch.

 

Een vooruitblik: de cursisten, die iedere maandag bridgeles hebben gekregen van Jeanne & Paul Haket, zijn allemaal ‘geslaagd’ en hoe leuk is het dat een aantal van hen zich heeft opgegeven voor de maandagavond competitie? Welkom in ieder geval! En dan de verhuizing! Na 30 jaar hebben we besloten om De Schelft als locatie vaarwel te zeggen en hebben we een huurovereenkomst getekend met Puyckendam. Tot 1 oktober spelen we in de Grote Zaal, echter omdat voor het eerst in jaren het ledental weer gegroeid is, zullen we vanaf 1 oktober de Kleine Zaal erbij huren.

 

Kortom, we hebben weer zin in het komende seizoen: op een nieuwe locatie, met de vertrouwde sfeer, want nog altijd is ons motto:

 

“Gezelligheid Troef”

 

Annemarie de Winter

Voorzitter