Voorwoord 2017-2018

Voorwoord

Het afgelopen seizoen is organisatorisch goed en vooral gezellig verlopen. We hebben met z’n allen het motto van onze club “Gezelligheid Troef” eer aan gedaan. Piet en Aad Broekhof zijn clubkampioen geworden en dat is voorwaar een prestatie omdat ze voor het eerst samen competitie speelden. De 16e Kroegendrive was maximaal bezet met 130 paren. Het mooie weer zorgde mede voor een geweldige dag.

De mogelijkheid van “inloopbridge” werpt z’n vruchten af, het laat zich aanzien dat ons ledental waarschijnlijk stijgt. Ik moet hiervoor nog een kleine slag om de arm houden.                          

De samenwerking met HJB en Gambri verloopt zeer plezierig. We hebben de zomermiddagbridge georganiseerd in Puyckendam. De leiding lag bij toerbeurt in handen van de verschillende wedstrijdleiders. Komend seizoen gaan we, onder leiding van Jeanne Haket, bridgeles verzorgen om ook op deze wijze te proberen het ledental te laten stijgen. 

Zoals gebruikelijk vindt u in het boekje het spelschema, dat is anders dan voorgaande jaren, omdat de feestdagen ons parten spelen. ze vallen allemaal op maandag. We spelen een competitie die bestaat uit 4 rondes van elk 6 avonden en een topintegraalcompetitie die bestaat uit 5 avonden. We beginnen het seizoen met een openingsdrive en sluiten het af met een slotdrive met prijsuitreiking.

We beginnen vol enthousiasme aan het nieuwe seizoen en we hopen op warmte (!!) en een sfeer die bij onze club past ….

“Gezelligheid Troef”

 

Ria Lucassen,

voorzitter

 

Bridgeclub “De Schelft”