Jeugdbridge

 Het afgelopen seizoen heeft een aantal vrijwilligers van BC de Schelft en HJB de cursus mini-bridge onderwezen op de basisschool de Regenboog.

Gedurende 20 weken is er gebridged met de kinderen wat heeft geresulteerd in een 2de plaats van 2 van de leerlingen op het NK minibridge, voorwaar geen slechte prestatie!

Ook dit seizoen zullen op de Regenboog en waarschijlijk ook op de Witte School in Noordwijk mini-bridge lessen worden verzorgd.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom om het ook dit jaar weer tot een succes te maken.