Bridgemate

Download bijlage:

In het bijgaande  bestand wordt de werking van de bridgemate uitgelegd. De eerste twee pagina's betreffen de toetsen, de laatste pagina betreft het gebruik.