Afmelden en/of wijzigen paarsamenstelling en/of aanmelden inlooppaar

Wanneer dit niet eerder schriftelijk is aangemeld in de wedstrijdleideragenda (aanwezig op de ontvangsttafel), dient men de wedstrijdleider van dienst vóór 17:00 uur van de betreffende speelavond te informeren over het afmelden, de wijziging in de samenstelling van uw paar of het aanmelden van een inlooppaar (gastspelers).

 

Normaal is de wedstrijdleider van dienst: Maurits Blaauw, telefoon 070 511 83 32 / 06 4102 9852 of e-mail blaauwsmeets@ziggo.nl.

Bij zijn afwezigheid wordt de fungerende wedstrijdleider van dienst bekend gemaakt op de nieuwspagina van onze website, onder menu item “Home”. Vervanging van wedstrijdleider van dienst wordt tevens mondeling aangekondigd op de voorafgaande speelavond. Kijk altijd eerst bij het nieuws - klik op home - wie de wedstrijdleider van dienst is.

 

Voor noodgevallen (o.m. een onverwachte late afmelding van een paar) neemt U a.u.b. onverwijld contact op met de WL

onder nummer 06-4102 9852 of met de voorzitter onder nummer 06-21683431.