2018 Algemene ledenvergadering
Geplaatst op donderdag 16 augustus 2018

Op dinsdag 11 september zal de gebruikelijke jaarvergadering plaatsvinden. Na sluiting van de vergadering (ongeveer 1 uur) zullen er nog een aantal bridgerondes worden gespeeld. De notulen van de jaarvergadering 2017 staan op deze website. Via knippen en plakken naar b.v. een Word of tekst document kunt u een printversie maken.

 

 

Jaarvergadering Bridgeclub Rijnsburg, September 2018.

 

Aan: Alle leden.

 

De aanvang van het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op dinsdag 4 september 2018.

Ook dit seizoen beginnen we weer om 19.30 uur precies. Een ieder wordt verzocht rond 19.15 uur aanwezig te zijn zodat de indeling gemaakt kan worden vóór de start om 19.30 uur.

Op 11 september 2018 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden met daarop aansluitend nog enige verkorte rondes bridge.

De notulen van de jaarvergadering in september 2017 zijn gepubliceerd op de club website onder de kop “Nieuwsoverzicht”.

Ook dit jaar wordt als standaard van iedereen verwacht aanwezig te zijn op de speelavonden. Afzeggingen kunnen worden gedaan, individueel of als paar. Dit dient tijdig te geschieden en kan op twee manieren.  Via e-mail op bridgeafzeggen@live.com  of via de afzegtelefoon 06 83369638 tot, uiterlijk, maandagavond 19.00 uur, waarna de indeling voor de dinsdagavond zal worden gemaakt, inclusief het regelen van invallers. Hou er wel rekening mee dat de aankomst van een e-mail enkele uren vertraagd kan zijn, dus ruim op tijd verzenden s.v.p. Als er door onvoorziene en om ernstige redenen na maandagavond 19.00 uur moet worden afgezegd dient een van de bestuursleden, in persoon, hiervan geïnformeerd te worden.

Bovenstaande informatie is ook beschikbaar op de website van de bridgeclub.

 

LEDENVERGADERING Dinsdag 11 september 2018.

 

Om 19.30 uur zal worden gestart met de Algemene Ledenvergadering hierna zal een verkorte speelavond worden gespeeld, 4 of 5 ronden.

 

AGENDA:

 1. Opening en eventuele mededelingen.
 2. Verslag secretaris.
 3. Verslag penningmeester.
 4. Verslag kascommissie.
 5. Verzoek aan de ledenvergadering tot decharge voor de bestuursleden.
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie.
 7. Vaststelling contributie.
 8. Samenstelling bestuur.
 9. Clubwebsite beheer.
 10. Competitie, meesterpunten.
 11. Bloemendrive.
 12. Terugloop aantal clubleden.
 13. Verslag en samenstelling Activiteiten (evenementen) Commissie.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting van de vergadering.

 

De Voorzitter.