Huishoudelijk competitie regelement.

Download reglement:

 

  Bridgeclub de "Non smokers"

  Huishoudelijk competitie regelement.

 

 

 1. De bridgeclub “De Non Smokers”is aangesloten bij de Nederlandse bridgebond (NBB).

 

 2.  Tijdens de wekelijkse speelmiddagen en andere bijeenkomsten van de club wordt

      niet gerookt.

 

 3.  Het bridgeseizoen loopt van september tot eind mei van elk verenigingsjaar.

 

 4.  De laatste speelmiddag van oktober wordt, voorafgaande aan de speelmiddag!
     de algemene ledenvergadering gehouden.

 

 5.  Er worden 6 competitie-ronde gespeeld van september tot en met mei.
      Elke competitie-ronde omvat 6 speelmiddagen.

 

 6.  Per competitie worden per lid meesterpunten toegekend door de NBB.

      Indien men alle 6 speelmiddagen heeft gespeeld wordt het laagste

      resultaat niet meegerekend.

 

 7.  Men mag, indien de partner verhinderd is, met een vervanger spelen.
      Vraag de wedstrijdleider of er een  lid van de club vrij is?
      In overleg mag iemand van buiten de club meegenomen worden.
      Als die persoon lid van NBB is krijgt hij ook de verdiende meesterpunten.

 

 8.  Bij bijzondere drives moet voor een ‘niet lid vervanger’ een aangepaste

      bijdrage worden betaald.

 

 9.  Bij verhindering deel te nemen aan een speelmiddag dient men zich

      uiterlijk op de speelmiddag tussen 10.00 en 12.00 uur af te melden

      bij de wedstrijdleider.
      telefoonnummer 06-28058945.

 

 10. De scores worden per tafel door middel van een bridgemate ingevoerd

      in het N.B.B. rekenprogramma.

 

 11. De scores worden ingevoerd door de noord speler en daarna ter controle

      aangeboden aan de oost speler, blijkt bij verwerking van de scores een

      invoering toch onjuist te zijn dan behoudt de wedstrijdleider zich het recht

      voor een arbitrale score toe te kennen.

 

 12. Indien bij het spelen biedingen worden gedaan die niet aangeven wat ze

       bedoelen en berusten op speciale afspraken en/of conventies, moeten

       door de partner van de bieder tot het 4 niveau worden gealerteerd met 

       de alert kaart.
       Een uitzondering op deze regel zijn alleen de Stayman en Jacoby conventie.

 

 13. Na afloop van de speelmiddag zorgen de deelnemers per tafel voor het opruimen

       van het spelmateriaal de ingeklapte biedboxen, boards, tafelkleden en bridgemates.

 

 14. Indien zich situaties voordoen waarin het reglement niet voorziet én bij spelproblemen

      beslist de wedstrijdleider of de voorzitter van de club.

 

   Zaltbommel maart 2015

 

    Theo de Haan                                        Loes Brouwers

     Voorzitter                                              secretaris