Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
Anton Snoeren
Voorzitter
Peter Heijmans
06-53148586
Secretaris
Paulien Veldkamp
073-5219580
Penningmeester
Wim Raaijmakers
073-5220277
Bestuurslid
Anton Snoeren
Bestuurslid
Katrien de Groot
073-6420986
MP-administrateur
Henk Rotman
073-6214325
Ledenadministrateur
Wim Raaijmakers
073-5220277
Ledenadministrateur
Paulien Veldkamp
073-5219580
TC-voorzitter
Anton Snoeren
TC-lid
Henk Rotman
073-6214325
TC-lid
Paula Duinhoven-Dieben
073-5213052
Competitieleider extern
Henk Rotman
073-6214325
Webmaster
Riet Manjé
06-36513900
Webmaster
Henk Rotman
073-6214325
Webmaster
Paulien Veldkamp
073-5219580
Contactpersoon NBBR
Henk Rotman
073-6214325
Beheerder uitslagenservice
Paulien Veldkamp
073-5219580
Beheerder uitslagenservice
Henk Rotman
073-6214325