Algemene Verordening Gegevensbescherming

Download bijlage:

TOELICHTING ONDERWERP AVG

 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming  van toepassing, gericht op bescherming van privacy van een individu. Dat betekent dat de persoonlijke gegevens van een individu niet zonder meer mogen worden verwerkt, gebruikt en opgeslagen. De privacyrechten zijn hierdoor versterkt.

 

Voor het verwerken etc. van de persoonsgegevens van de leden van onze vereniging moet er een AVG-grondslag zijn. Een van die grondslagen is de noodzaak voor de vervulling van de taak van de vereniging en het behartigen van de belangen van de vereniging en haar leden.

 

Voor het verwerken van de persoonsgegevens is in beginsel toestemming van de betrokkenen vereist. Om te voorkomen dat het bestuur en de commissies telkens opnieuw aan individuele leden toestemming zouden moeten vragen om persoonsgegevens als vermeld op het document AVG op de website van BC Revanche te gebruiken en te publiceren, kan door de ALV besloten worden dat die toestemming tot verwerking voor de leden van de vereniging geacht wordt te zijn gegeven voor alle leden, tenzij een individueel lid uitdrukkelijk schriftelijk aan het bestuur verzoekt diens gegevens niet te verwerken. .

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2019 is bovenstaande toelichting met algemene stemmen aangenomen.