Uitlenen Bridgemateriaal

Uitlenen bridgemateriaal door BC Revanche                                           versie 1.0 8-5-2019

 

A. Overwegingen

Met enige regelmaat wordt er gevraagd of BC Revanche materiaal wil uitlenen, waarmee een (thuis-) bridgedrive kan worden ondersteund. Onderstaand is vastgelegd welke regels en voorwaarden het bestuur daarbij wil hanteren.

 

De belangrijkste redenen om überhaupt in te gaan op een dergelijk verzoek zijn:

 • het creëren van goodwill bij (potentiële) leden;
 • de aanwas van nieuwe leden te ondersteunen;
 • de samenwerking met de andere bridgeclubs in Boxtel te bevorderen;
 • drives voor een goed doel te ondersteunen.

 

Indien niet één van bovenstaande omstandigheden aan de orde is, wordt niet ingegaan op het verzoek. In alle gevallen dient de voorzitter van de technische commissie (tevens bestuurslid) op de hoogte te worden gebracht.

 

B. Voorwaarden

De navolgende drie verschillende soorten materialen worden onderscheiden:

 1. tafelmateriaal, zoals kleedjes, biedboxen en tafelbladen;
 2. scorekastjes (bridgemates)
 3. laptop met rekenprogramma, basisstation en scorekastjes ('het systeem').

 

1. Tafelmateriaal, zoals kleedjes, biedboxen en tafelbladen

Deze materialen kunnen altijd geleend worden mits via iemand van de technische commissie (TC) van BC Revanche en door één van de leden van BC Revanche of via één van de bestuursleden/leden van de TC van de andere verenigingen in Boxtel.

 

2. Scorekastjes (bridgemates)

Alléén scorekastjes lenen heeft alleen zin als ze gebruikt zullen worden met het rekenprogramma van de andere club in Boxtel. De kastjes kunnen dan geleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • uitlening gebeurt aan/via één van de bestuursleden/leden van de TC van de andere verenigingen in Boxtel;
 • de desbetreffende functionaris garandeert BC Revanche dat zij met dezelfde software-versie als BC Revanche werken op de kastjes/basisstation en dat géén updates zullen plaatsvinden op onze kastjes;
 • de desbetreffende functionaris zegt tevens toe dat eventuele wijzigingen in de instellingen van de kastjes weer worden teruggezet, voordat de kastjes geretourneerd worden.

 

Vanwege de laatste twee voorwaarden dient een lid van de TC van BC Revanche, verantwoordelijk voor het rekensysteem, te worden ingeschakeld.

 

3. Laptop met rekenprogramma, basisstation en scorekastjes ('het systeem')

Omdat op de laptop van BC Revanche het NBB-rekenprogramma staat en ook het ledenbestand en de uitslagen van de drives van BC Revanche, zijn voor uitlening tevens de Voorwaarden Digitale NBB-diensten en de AVG relevant. Uitlening is daarmee aan strenge(re) voorwaarden gebonden.

Het systeem kan geleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • uitlening gebeurt alleen aan/via één van de bestuursleden/leden van de TC van de andere verenigingen in Boxtel óf aan één of meer leden van BC Revanche;
 • uitlening geschiedt alleen indien een 'technische' functionaris van BC Revanche (onze computer-bedieners) de laptop/het rekenprogramma zal bedienen. De lener zal dus ook een computerbediener van BC Revanche bereid moeten vinden de desbetreffende drive te ondersteunen.
 • de computerbediener van BC Revanche draagt er zorg voor dat het gebruik van het systeem alleen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en de Voorwaarden Digitale NBB-diensten plaatsvindt;
 • de computerbediener van BC Revanche draagt er zorg voor dat eventuele wijzigingen in de instellingen van het programma of de kastjes weer worden teruggezet, voordat het systeem geretourneerd wordt.

 

Vanwege deze voorwaarden dient altijd een lid van de TC van BC Revanche, verantwoordelijk voor het rekensysteem, te worden ingeschakeld.