Contributie

Contributie,

 

De contributie voor 2019-2020 bedraagd 70 euro per lidmaatschap, als men lid is bij een andere verenigingen die OOK bij de NBB is aangesloten, dan is de contributie 60 euro per persoon.

 

Het rekeningnummer van BC Sint-Michielsgestel is Iban nr. NL56 RABO 0127 7756 92  Rabobank