NBB-clubranking informatie

De NBB-Club ranking bij B.C. “DE WEHLSE SNIT”, Wehl

Evaluatie voor de Algemene Ledenvergadering en voorstel Technische commissie.

Afgelopen seizoen zijn wij begonnen met het rankingsysteem. Dit systeem wordt inmiddels door de NBB landelijk beschikbaar gesteld onder de naam NBB-Clubranking.

Waarom zijn wij over gegaan op het rankingsysteem?

Tot de eerste maanden van vorig seizoen speelden we in meerdere competitierondes van 6 weken, in twee of drie lijnen (A, B, C) van verschillende speelsterkte. Na afloop van elke ronde vond promotie en degradatie plaats, dit op basis van de gemiddelde resultaten van de paren over de 6 competitieweken.

Als iedereen er altijd was, dan was er geen probleem. Maar er zijn veel goede redenen om (vrijwillig of onvrijwillig) een of meerdere weken niet te komen: ziekte, vakantie, werkverplichtingen, oppassen op de kleinkinderen, mooi weer...
Paren dienden een minimaal aantal avonden per ronde te hebben gespeeld. As je niet het minimumaantal weken van een speelronde aanwezig was, promoveerde je niet of je degradeerde op basis van te weinig gespeelde rondes en niet op basis van speelsterkte. Welke oplossingen hiervoor ook werden bedacht, er bleven structureel situaties over waarbij er ongenoegen was over de indeling in een bepaalde lijn.

De TC streeft naar een eerlijke indeling in de lijnen, (alleen) gebaseerd op speelsterkte. Een conclusie is dat de twee of drie lijnen maar één hoofddoel hebben, namelijk om iedereen tegen paren van min of meer dezelfde speelsterkte te laten spelen, want dat verhoogt het speelplezier. Een andere conclusie is dat de problemen ontstaan door de niet flexibele meting van de speelsterkte in competitierondes van 6 op elkaar volgende kalenderweken. Om die problemen te verhelpen, zijn we afgelopen seizoen als proef overgestapt op het NBB-Clubranking systeem.

Het NBB-Clubranking systeem

In dit systeem wordt niet meer in competitierondes van 6 weken gespeeld. In plaats hiervan staat elke speelavond op zichzelf. De indeling wordt iedere week opnieuw bepaald op basis van een ranking voor de aanwezige paren.

Bij de NBB-clubranking krijgen spelers voor hun prestaties rankingpunten toegekend. Hoe beter de prestatie, hoe meer rankingpunten. Iedere speler heeft een individuele clubranking die na elke speelavond (waaraan je deelneemt) wordt aangepast.

Voor een paar worden beide individuele rankings opgeteld. Dit geldt zowel voor vaste als voor incidentele paren. Op basis van deze ranking kunnen we alle paren rangschikken. De paren met de hoogste gezamenlijke ranking spelen in de A-lijn, dan volgt de B-lijn, en tenslotte de C-lijn. De drie lijnen zullen in principe even veel paren hebben. In het ergste geval is er één stilzit per avond mocht de totale hoeveelheid paren oneven zijn.

Per avond wordt er een stand opgemaakt op basis waarvan aan iedere deelnemer rankingpunten worden toegekend. Er kan dus na elke avond promotie/degradatie plaatsvinden. Spelers die afzeggen behouden hun ranking.

Voor gasten/invallers moet een vervangende ranking worden toegekend. Invallers die vaker meedoen krijgen vanzelf een ranking

De ranking wordt voor elke speler bepaald over de 6 laatste resultaten. Dat zijn de 6 laatste avonden die een speler aanwezig was. Voor elke avond krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten, hoe hoger de score hoe meer punten. Als iemand op een avond niet speelt, dan verandert zijn ranking niet, die blijft gewoon staan. Over het hele jaar vormen de rankingpunten dan de basis voor het clubkampioenschap.

Er is geen aanwezigheidsplicht; iedereen speelt zo vaak als hij wil en wanneer het uitkomt. Er is geen enkel voordeel door niet te komen kaarten. Er is geen noodzaak meer voor vervangende (straf-)scores of “buiten mededinging” regelingen. De regeling komt afwezige spelers tegemoet door een laag aantal van minimaal te spelen competitieavonden. Voor spelers die meer dan het minimumaantal wedstrijden hebben gespeeld worden afvalscores toegepast. p.

Ook de gasten (en andere invallers) kunnen meedoen en komen met hun eigen ranking automatisch op de goede plek terecht.

De lijnen veranderen sneller (wekelijks); men komt meer verschillende mensen binnen de club tegen.

De strijd om het clubkampioenschap gebeurt op basis van de behaalde rankingpunten. Dit kampioenschap kan zowel individueel als in paren. Voor het clubkampioenschap tellen de rankingpunten die tijdens de parencompetitie worden toegekend. Voor andere competities of drives zoals de vrijdagmiddag competitie en de fietsdrive kunnen we de ranking gebruiken voor de indeling, dit heeft geen invloed op de ranking van de competitie.

Voordelen:

 • Flexibelere indeling - gelijkmatige verdeling van de aanwezige paren over de A-B en C-lijn.
 • Geen ingewikkelde reglementen inzake promotie & degradatie, afwezigheid, combiparen en invallers.
 • Geen competities meer over meerdere avonden. Iedere speelavond staat op zichzelf
 • Afwezigheid leidt niet direct tot een nadeel bij de ranking en het clubkampioenschap
 • Niet meer gebonden aan iemand uit je eigen lijn.
 • Geen combitafels meer.
 • Stilzittafels kunnen gelijk en/of eerlijk verdeeld worden over de verschillende lijnen.

 Nadelen:

 • De blijdschap van promotie of kampioenschap en de teleurstelling van degradatie is minder groot, dan na een competitieronde over 6 avonden.

Voorstel

Als TC zijn we tevreden over het NBB-ranking systeem en hoe dit het afgelopen jaar heeft gewerkt. We hebben ervaring opgedaan met de inrichting en uitvoering van het systeem. Dit heeft van ons de nodige inspanning gekost. Het NBB-rekenprogramma is deze zomer aangepast aan het rankingssysteem, wat in het begin wat probleempjes gaf, hopelijk zijn die nu opgelost.

 

Als er geen onoverkomelijke bezwaren zijn stelt de TC van De Wehlse Snit voor om het gebruik van het NBB-ranking systeem definitief in te voeren met ingang van het seizoen 2018-2019.

 

Algemene ledenvergadering van 22-10-2018 heeft besloten dat we verder gaan met de ranking!

 

 

 

Informatie over Clubranking

Geplaatst op woensdag 22 februari 2017 - 11:16

 

Wat zijn de problemen?

 • Paren gaan uit elkaar. Beide leden willen meteen nieuwe partner beginnen. In welke lijn kan dat dan.

 • Tegenwoordig melden leden zich erg makkelijk af.

 • Gecalculeerde afwezigheid: Een paar staat net “veilig” voor degradatie en meldt zich voor de laatste competitiezitting af.

 • Er zijn nu veel“regeltjes”: afwezigheidsscores, spelen buiten mededinging, degradatiebescherming voor lange afwezigheid, combitafels, “ijskast”, etc.

 • De nieuwe generatie bridgers willen niet worden gestraft als ze een keer afwezig zijn.

 • Bij een lage opkomst moet er vaak een kleine lijnen worden gespeeld.

De oplossing is gezocht in een flexibele competitie, waarvan de doelen vooraf zijn vastgelegd.

Doelen voor een flexibele competitie

 • “Beloningen” voor goed bridge (en niet bijv. voor aanwezigheid)

 • Lijnindeling op speelsterkte (De lijnen zijn geen doel op zich maar een middel om tegenstanders van het eigen niveau te ontmoeten)

 • Lijnen moeten ongeveer even groot zijn. Dus soms een lijn minder bij lage opkomst (of een lijn meer zo nodig…)

 • Integreren van invallers en gasten

 • Clubkampioenschap op basis van behaalde resultaten, met tolerantie voor (beperkte) afwezigheid

 • Verandering van partnership tijdens het seizoen ondersteunen

  De oplossing is gevonden in een geheel nieuw systeem: Clubranking.

Het rankingsysteem.

 • De uitslag van een avond wordt omgezet naar punten waarbij de lijnen een grote overlap hebben. Na testen is gekozen voor het systeem met een overlap van 3 stappen van 25% .
  In de A-lijn lopen de punten van 100 tot 60,de B-lijn van 90 tot 50 en de eventuele C-lijn van 80 tot 40. 

 • De lijnen hebben dus een standaard breedte van 40 punten.

Met deze indeling kan na een clubavond of middag het aantal rankingpunten bepaald:

 • Voor parenwedstrijden naar rato: Een gemiddelde score (50%) levert het gemiddelde aantal punten in de lijn op (bijv. A-lijn: 80pt, in de B-lijn:70pt)

 • Een “maximale” score (bijv. 63,5%,) levert het maximale aantal punten op (bijv. A-lijn: 100pt, in de B-lijn:90pt)

 • Symmetrisch een “minimale” score (36,5%,), levert het minimale aantal punten op (bijv. A-lijn: 60pt, in de B-lijn:50pt)

 • Met wat wiskunde kunnen tussenliggende scores worden omgezet in rankingpunten.

Met die rankingpunten wordt de rankingstand bepaald als het (voortschrijdend) gemiddelde van de 6 meest recent behaalde aantal rankingpunten.

 • Iedere keer als er na die 6 resultaten een nieuw resultaat bekend wordt, vervalt het oudste resultaat en komt de nieuwe resultaat erbij.

 • Gevolg: de spelers scoren alleen bij aanwezigheid

Een en ander is in formules gevat en wordt door de NBB berekend en is binnenkort al te volgen op de website van de club. Hoewel de flexibele clubcompetitie pas in het nieuwe seizoen gaan gebruiken.

De lijnindeling wordt dan bepaald door:

• De aanwezige paren (vast en incidenteel)

• Bij samengestelde paren via de gemiddelde rankings van de twee spelers

• Bij 3 lijnen bijvoorbeeld gaat de bovenste 1/3 naar de A, de middelste 1/3 in de B enlaatste

   1/3 naar de C.

 

U kunt een idee krijgen van de effecten van clubranking door op de website links te kiezen voor de categorie Clubranking.

 

Verder staat er op de site van BC De Robber uit Winterswijk ook nog een uitgebreide uitleg http://www.derobber.nl/Uitleg_Ranking_versie_2-2016.pdf

 

Hebt U verder nog vragen of verdient eea nadere uitleg, neem contact met ons op

 

TC

De NBB-Club ranking bij B.C. “DE WEHLSE SNIT”, Wehl

Evaluatie voor de Algemene Ledenvergadering en voorstel Technische commissie.

Afgelopen seizoen zijn wij begonnen met het rankingsysteem. Dit systeem wordt inmiddels door de NBB landelijk beschikbaar gesteld onder de naam NBB-Clubranking.

Waarom zijn wij over gegaan op het rankingsysteem?

Tot de eerste maanden van vorig seizoen speelden we in meerdere competitierondes van 6 weken, in twee of drie lijnen (A, B, C) van verschillende speelsterkte. Na afloop van elke ronde vond promotie en degradatie plaats, dit op basis van de gemiddelde resultaten van de paren over de 6 competitieweken.

Als iedereen er altijd was, dan was er geen probleem. Maar er zijn veel goede redenen om (vrijwillig of onvrijwillig) een of meerdere weken niet te komen: ziekte, vakantie, werkverplichtingen, oppassen op de kleinkinderen, mooi weer...
Paren dienden een minimaal aantal avonden per ronde te hebben gespeeld. As je niet het minimumaantal weken van een speelronde aanwezig was, promoveerde je niet of je degradeerde op basis van te weinig gespeelde rondes en niet op basis van speelsterkte. Welke oplossingen hiervoor ook werden bedacht, er bleven structureel situaties over waarbij er ongenoegen was over de indeling in een bepaalde lijn.

De TC streeft naar een eerlijke indeling in de lijnen, (alleen) gebaseerd op speelsterkte. Een conclusie is dat de twee of drie lijnen maar één hoofddoel hebben, namelijk om iedereen tegen paren van min of meer dezelfde speelsterkte te laten spelen, want dat verhoogt het speelplezier. Een andere conclusie is dat de problemen ontstaan door de niet flexibele meting van de speelsterkte in competitierondes van 6 op elkaar volgende kalenderweken. Om die problemen te verhelpen, zijn we afgelopen seizoen als proef overgestapt op het NBB-Clubranking systeem.

Het NBB-Clubranking systeem

In dit systeem wordt niet meer in competitierondes van 6 weken gespeeld. In plaats hiervan staat elke speelavond op zichzelf. De indeling wordt iedere week opnieuw bepaald op basis van een ranking voor de aanwezige paren.

Bij de NBB-clubranking krijgen spelers voor hun prestaties rankingpunten toegekend. Hoe beter de prestatie, hoe meer rankingpunten. Iedere speler heeft een individuele clubranking die na elke speelavond (waaraan je deelneemt) wordt aangepast.

Voor een paar worden beide individuele rankings opgeteld. Dit geldt zowel voor vaste als voor incidentele paren. Op basis van deze ranking kunnen we alle paren rangschikken. De paren met de hoogste gezamenlijke ranking spelen in de A-lijn, dan volgt de B-lijn, en tenslotte de C-lijn. De drie lijnen zullen in principe even veel paren hebben. In het ergste geval is er één stilzit per avond mocht de totale hoeveelheid paren oneven zijn.

Per avond wordt er een stand opgemaakt op basis waarvan aan iedere deelnemer rankingpunten worden toegekend. Er kan dus na elke avond promotie/degradatie plaatsvinden. Spelers die afzeggen behouden hun ranking.

Voor gasten/invallers moet een vervangende ranking worden toegekend. Invallers die vaker meedoen krijgen vanzelf een ranking

De ranking wordt voor elke speler bepaald over de 6 laatste resultaten. Dat zijn de 6 laatste avonden die een speler aanwezig was. Voor elke avond krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten, hoe hoger de score hoe meer punten. Als iemand op een avond niet speelt, dan verandert zijn ranking niet, die blijft gewoon staan. Over het hele jaar vormen de rankingpunten dan de basis voor het clubkampioenschap.

Er is geen aanwezigheidsplicht; iedereen speelt zo vaak als hij wil en wanneer het uitkomt. Er is geen enkel voordeel door niet te komen kaarten. Er is geen noodzaak meer voor vervangende (straf-)scores of “buiten mededinging” regelingen. De regeling komt afwezige spelers tegemoet door een laag aantal van minimaal te spelen competitieavonden. Voor spelers die meer dan het minimumaantal wedstrijden hebben gespeeld worden afvalscores toegepast. p.

Ook de gasten (en andere invallers) kunnen meedoen en komen met hun eigen ranking automatisch op de goede plek terecht.

De lijnen veranderen sneller (wekelijks); men komt meer verschillende mensen binnen de club tegen.

De strijd om het clubkampioenschap gebeurt op basis van de behaalde rankingpunten. Dit kampioenschap kan zowel individueel als in paren. Voor het clubkampioenschap tellen de rankingpunten die tijdens de parencompetitie worden toegekend. Voor andere competities of drives zoals de vrijdagmiddag competitie en de fietsdrive kunnen we de ranking gebruiken voor de indeling, dit heeft geen invloed op de ranking van de competitie.

Voordelen:

 • Flexibelere indeling - gelijkmatige verdeling van de aanwezige paren over de A-B en C-lijn.
 • Geen ingewikkelde reglementen inzake promotie & degradatie, afwezigheid, combiparen en invallers.
 • Geen competities meer over meerdere avonden. Iedere speelavond staat op zichzelf
 • Afwezigheid leidt niet direct tot een nadeel bij de ranking en het clubkampioenschap
 • Niet meer gebonden aan iemand uit je eigen lijn.
 • Geen combitafels meer.
 • Stilzittafels kunnen gelijk en/of eerlijk verdeeld worden over de verschillende lijnen.

 Nadelen:

 • De blijdschap van promotie of kampioenschap en de teleurstelling van degradatie is minder groot, dan na een competitieronde over 6 avonden.

Voorstel

Als TC zijn we tevreden over het NBB-ranking systeem en hoe dit het afgelopen jaar heeft gewerkt. We hebben ervaring opgedaan met de inrichting en uitvoering van het systeem. Dit heeft van ons de nodige inspanning gekost. Het NBB-rekenprogramma is deze zomer aangepast aan het rankingssysteem, wat in het begin wat probleempjes gaf, hopelijk zijn die nu opgelost.

Om de spanning te verhogen gaan we uitzoeken of het mogelijk is dat we per 6 competitieronden de grootste stijgers/dalers aangeven en de grootste stijgers belonen met een kleinigheidje.

Als er geen onoverkomelijke bezwaren zijn stelt de TC van De Wehlse Snit voor om het gebruik van het NBB-ranking systeem definitief in te voeren met ingang van het seizoen 2018-2019.