Contributie

Bankrekeningnummer van "De Wehlse Snit".

NL21RABO0157258211

Jaarcontributie  bedraagt: € 70,--

Leden, die ook lid zijn van een andere, bij de NBB aangesloten club, betalen € 58,50